До уваги скаржників!

Рішенням Ради адвокатів України №144 від 16-17 листопада 2022 року «Про реєстр дисциплінарних проваджень» створено реєстр дисциплінарних проваджень та встановлено плату  за внесення кваліфікаційно – дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів відомостей до цього реєстру у розмірі  одного прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги) щодо адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Плата здійснюється особою, яка подає скаргу, шляхом перерахування її двома платежами, на рахунки :

1.КДКА Київської області IBAN: UA 31 320478 0000026006924418440 в АБ “Укргазбанк”, МФО 320478 Код ЄДРПОУ   23243231 в сумі  2725,20 гривень;

Призначення платежу : внесення 90 % плати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень.

2. Національної асоціації адвокатів України IBAN: UA 623209840000026009210281016, в АТ «ПроКредит  Банк, ЄДРПОУ 38488439, МФО 320984 в сумі 302,80 гривень.

Призначення платежу : внесення 10 % плати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень.

Від плати звільняються:

Особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них особи, особи з інвалідністю І та ІІ групи, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю, громадяни, віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, учасники бойових дій.

Органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.)

Суди, ВРП, ВККС України, відповідний орган, про здійснює дисциплінарне  провадження, передбачений Законом України  «Про прокуратуру», які звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України.

Особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга)  подається через установу, в якій перебуває особа.

Враховуючи майновий стан заявника (скаржника) Голова КДКА може зменшити розмір плати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень або звільнити від її сплати.

Ради адвокатів  при зверненні з поданнями щодо несплати адвокатами внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування сплачують плату у розмірі 20% від прожиткового мінімуму, встановленого  на день звернення.