Серьогін Олександр Юрійович

Трудову діяльність розпочав у 1997 р. юрисконсультом Юридичної фірми «Магістр» суміщаючи роботу із навчанням в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1999 р. отримав повну вищу юридичну освіту, здобув кваліфікацію магістра міжнародного права, перекладача з англійської мови та був зарахований за результатами вступних іспитів до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2000 р. розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента, а з 2004 р. – доцента кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якій працює на даний час.
У 2002 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Д 26.001.06 кандидатську дисертацію та продовжуючи підвищувати кваліфікацію, за результатами навчання по спільній програмі ЄС та Міністерства науки та освіти України у 2003 р., здобув кваліфікацію експерта права ЄС.
27.05.2004 р. рішенням №109 Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури отримав Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №2623/10 та розпочав індивідуальну адвокатську діяльність, яку з 2007 р. продовжив у складі адвокатського об’єднання.
З 2007 р. обраний експертом експертної групи Українського союзу промисловців та підприємців з корпоративної безпеки. З цього ж року керівник юридичної служби Антирейдерського союзу підприємців України.
12.10.2012 р. Установчою конференцією адвокатів Київської області був обраний до кваліфікаційної палати КДКА Київської області, де працює на даний час.
З 2016 р. арбітр Лондонського міжнародного третейського суду (LCIA).
Автор більше 60 наукових праць та публікацій з актуальних проблем приватного права, адвокатури, співавтор постатейного науково-практичного коментарю від розробників Цивільного кодексу України, науково-практичного коментарю Закону України «Про міжнародне приватне право», поглавного коментарю від розробників Цивільного кодексу України, підручника з Міжнародного приватного права, Енциклопедії цивільного права України, Української дипломатичної енциклопедії, Енциклопедії міжнародного приватного права.