Прийомний день та години для подачі документів на кваліфікаційний іспит - щоп'ятниці з 10:30 до 13.00.

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, ознайомитися з яким можна за посиланням.

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

 1. Звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області;
 2. Скласти заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
 3. Сформувати пакет документів, перелік яких викладено нижче та надати його до КДКА;
 4. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.
 

Перелік документів, які необхідно надати до КДКА Київської області для складення кваліфікаційного іспиту:

 1. заява про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;
 2. документ державного зразка та додатки до нього  (оригінал та нотаріально посвідчену копію), що підтверджують набуття заявником повної вищої юридичної освіти, не нижче супеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»;
 3. документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію трудової книжки). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;
 4. документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості (Форма ІП-1);
 5. довідка медичної установи про стан здоров‘я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року)
 6. згода на збір, обробку та перевірку персональних даних
 7. довідка про місце роботи і посаду на момент подачі заяви;
 8. копія картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;
 9. копія паспорту;
 10. одна фотокартка (3 х 4);
 11. довідка про те, що особі роз'яснені правила складання іспиту і що за останні два роки особа не складала кваліфікаційний іспит та не позбавлялась права на зайняття адвокатською діяльністю (заповнювати власноруч).
 12.  копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівнень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови. (доповнено, відповідно до рішення Ради адвокатів України від 15 грудня 2021 року № 137)

Просимо приходити до КДКА вже з заповненими документами. Усі документи заповнюються власноруч.

Реквізити для сплати внеску за складання кваліфікаційного іспиту

Рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
Отримувач: Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
IBAN UA633510050000026008431747900
Код ЄДРПОУ   26080214
Номер рахунку 26008431747900
Назва банку: АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: 20% плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ.

2019 рік

Особи, які подавали документи з 1 січня по 31 липня 2019 року   - 1152,60 грн
Особи, які подавали документи у період з 1 серпня по 30 листопада 2019 року  - 1204, 20 грн
Особи, які подавали документи у грудні 2019 року - 1261,20 грн

2020 рік

Особи, які подавали документи з 1 січня по 31 липня 2020 року - 1261,20 грн
Особи, які подавали документи з 1 серпня по 30 листопада 2020 року - 1318,20 грн
Особи, які подавали документи у грудні 2020 року - 1362,00 грн

2021 рік

Особи, які подаватимуть документи з 1 січня по 30 червня 2021 року - 1362,00 грн
Особи, які подаватимуть документи з 1 липня по 30 листопада 2021 року - 1427,40 грн
Особи, які подаватимуть документи у грудні 2021 року - 1488,60 грн

2022 рік

Особи, які подаватимуть документи з 1 липня по 30 листопада 2022 року - 1560,00 грн
Особи, які подаватимуть документи з 1 грудня 2022 року - 1610,40 грн

Рахунок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області

Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області
IBAN: UA 31 320478 0000026006924418440
Код ЄДРПОУ   23243231
Номер рахунку 26006924418440
Назва банку: АБ "Укргазбанк", МФО 320478
Призначення платежу: 80%  плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ.

2019 рік

Особи, які подавали документи з 1 січня по 31 липня 2019 року 4610,40 грн
Особи, які подавали документи у період з 1 серпня по 30 листопада 2019 року  - 4816,80 грн
Особи, які подавали документи у грудні 2019 року - 5044,80 грн

2020 рік

Особи, які подавали документи з 1 січня по 31 липня 2020 року - 5044,80 грн
Особи, які подавали документи з 1 серпня по 30 листопада 2020 року - 5272,80 грн
Особи, які подавали документи у грудні 2020 року - 5448,00 грн

2021 рік

Особи, які подаватимуть документи з 1 січня по 30 червня 2021 року - 5448,00 грн
Особи, які подаватимуть документи з 1 липня по 30 листопада 2021 року - 5709,60 грн
Особи, які подаватимуть документи з 1 грудня 2021 року - 5954,40 грн

2022 рік
Особи, які подаватимуть документи з 1 липня по 30 листопада 2022 року - 6240,00 грн
Особи, які подаватимуть документи з 1 грудня 2022 року - 6441,60 грн

Зразок довідки до КДКА

Довідка заповнюється власноруч!

 

 

Докладніше

Заява до КДКА Київської області для складення кваліфікаційного іспиту

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Перший крок - подати відповідні документи та заяву.

Докладніше

Програма кваліфікаційного іспиту (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ)

З 1 січня 2020 р. введена в дію нова редакція програми складення кваліфікаційного іспиту для бажаючих отримати право на зайняття адвокатською діяльністю.

Докладніше