Приймальний день та години для подачі документів на кваліфікаційний іспит - понеділок з 11:00 до 13.00 (попередній запис за телефоном+38 067 469 53 93)

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, ознайомитися з яким можна за посиланням.

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

 1. Звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області;
 2. Скласти заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
 3. Сформувати пакет документів, перелік яких викладено нижче та надати його до КДКА;
 4. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.
 

Перелік документів, які необхідно надати до КДКА Київської області для складення кваліфікаційного іспиту:

 1. заява про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;
 2. документ державного зразка та додатки до нього  (оригінал та нотаріально посвідчену копію), що підтверджують набуття заявником повної вищої юридичної освіти, не нижче супеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»;
 3. документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію трудової книжки). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;
 4. витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений); (у редакції рішення Ради адвокатів України від 12 жовтня 2018 року № 164) {Підпункт 3 пункту 2 розділу 2 в редакції Рішення Ради адвокатів  55 від 01.08.2022};
 5. довідка медичної установи про стан здоров‘я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма №100-2/о, затверджена Наказом МОЗ України від 18.04.2022 №651;
 6. згода на збір, обробку та перевірку персональних даних;
 7. довідка про місце роботи і посаду на момент подачі заяви;
 8. копія картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;
 9. копія паспорту;
 10. одна фотокартка (3 х 4);
 11. довідка про те, що особі роз'яснені правила складання іспиту і що за останні два роки особа не складала кваліфікаційний іспит та не позбавлялась права на зайняття адвокатською діяльністю (заповнювати власноруч).
 12.  копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівнень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови. (доповнено, відповідно до рішення Ради адвокатів України від 15 грудня 2021 року № 137)
 13. дві квитанції про сплату за видачу довідки з реєстру осіб, які виявили бажання скласти іспит, на рахунки:

  13.1 КДКА Київської області сплачується 90 % від 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, що становить 3600 гривень.

  IBAN: UA 31 320478 0000026006924418440 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478,  ЄДРПОУ   23243231

  Призначення платежу : 90 % від 0,5 МЗП за отримання довідки з реєстру осіб, які виявили бажання скласти  іспит.

  13.2 Національної асоціації адвокатів України 10 % від 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом   на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, що становить 400 гривень.

  UA 623209840000026009210281016, в АТ «ПроКредит  Банк, ЄДРПОУ 38488439, МФО 320984

  Призначення платежу : 10 % від 0,5 МЗП за отримання довідки з реєстру осіб, які виявили бажання скласти  іспит.

Просимо приходити до КДКА вже з заповненими документами. Усі документи заповнюються власноруч.

Реквізити для сплати внеску за складання кваліфікаційного іспиту

1.Рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
Отримувач: Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
IBAN UA633510050000026008431747900
Код ЄДРПОУ   26080214
Номер рахунку 26008431747900
Назва банку: АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: 20% плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ.
2023 рік
Особи, які подавали документи з 1 січня по 31 грудня 2023 року - 1610,40 грн

2024 рік
Особи, які подаватимуть документи з 1 січня по 31 грудня 2024 року - 1816,80 грн

2.Рахунок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області
Отримувач: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області
IBAN: UA 31 320478 0000026006924418440
Код ЄДРПОУ   23243231
Номер рахунку 26006924418440
Назва банку: АБ "Укргазбанк", МФО 320478
Призначення платежу: 80%  плати за складення кваліфікаційного іспиту адвокатів від (ПІБ платника) без ПДВ.
2023 рік
Особи, які подавали документи з 1 січня по 31 грудня 2023 року - 6441,60 грн

2024 рік
Особи, які подаватимуть документи з 1 січня по 31 грудня 2024 року - 7267,20 грн

Згідно рішення РАУ №201 від 22 вересня 2017 року, плата за складання кваліфікаційного іспиту для осіб з обмежиними фізичними можливостями, ( інвалідів  I та II груп) становить 50% від вище зазначених сум.

Зразок довідки до КДКА

Довідка заповнюється власноруч!

 

 

Докладніше

Заява до КДКА Київської області для складення кваліфікаційного іспиту

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Перший крок - подати відповідні документи та заяву. 

Докладніше

Програма кваліфікаційного іспиту (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ)

З 1 січня 2020 р. введена в дію нова редакція програми складення кваліфікаційного іспиту для бажаючих отримати право на зайняття адвокатською діяльністю.

Докладніше