Про КДКА

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев’яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати.

Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її палат. Засідання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.

Повноваження КДКА Київської області

До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать: організація та проведення кваліфікаційних іспитів; прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту; прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів; вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Голова КДКА Київської області

Головою КДКА Київської області є ПОЛІЩУК Володимир Анатолійович.
Відповідне рішення було прийнято під час конференції адвокатів Київської області 18 лютого 2017 року.
Коротка біографічна довідка:
Трудову діяльність розпочав 03.03.2003 року юристом на Комунальному підприємстві «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», згодом працював юрисконсультом на державних та приватних підприємствах. У 2004 році закінчив Національний університет „Острозька академія”, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист.
18.01.2007 року склав іспит в Київській обласній кваліфікаційно – дисциплінарній комісії адвокатури та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, з цього часу і почав займатись адвокатською діяльністю індивідуально. З липня 2012 року адвокатську діяльність здійснював в складі адвокатського об’єднання, яке заснував разом з іншими адвокатами.
З 10.10.2012 року по 10.09.2016 року - член Ради адвокатів Київської області, а з 2013 року по 2016 рік - голова Київського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації "Асоціація адвокатів України".
З 10.09.2016 року по 18.02.2017 року - голова КДКА Київської області згідно рішення позачергової Конференції адвокатів Київської області.
З 2015 року - керуючий Адвокатського бюро "Поліщук та партнери".

Склад палат