Правове регулювання виборчих спорів в адміністративному судочинстві.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Для виконання цього завдання в Україні створено систему адміністративних судів. Однією з категорії підсудних справ апеляційним адміністративним судам є справи щодо захисту виборчих прав громадян, зокрема невід’ємного права кожного громадянина України вільно обирати владу.

Зважаючи на те, що Указом Президента України №303/2019 від 21 травня 2019 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів достроково» припинено повноваження Верховної Ради України восьмого скликання та призначено позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року, вважаємо доречним зупинитися на основних аспектах процедури виборчих спорів.

Так, згідно з п.6 ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (виборчі спори), належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

За загальним правилом суд вирішує справи, що пов’язані з виборчим процесом у дводенний строк після надходження позовної заяви. Варто зазначити, що у виборчих справах суд проголошує повне судове рішення, а копії судового рішення невідкладно видаються учасникам справи або надсилаються  їм, якщо вони не були присутні на судовому засіданні.

За наслідками розгляду позову судом апеляційної інстанції судове рішення набирає сили з моменту його проголошення.

Враховуючи типові помилки під час подання позову до суду, звертаємо увагу на те, що для забезпечення невідкладного та правильного вирішення спору судом важливе значення має й уважність громадян та знання законодавства стороною, що подає відповідний позов, адже саме від правильного визначення підсудності вказаної категорії справ та від належного оформлення позовної заяви і всіх матеріалів залежить як процес і кінцевий результат вирішення спору, так і  реалізація виборчого права громадян.