РІШЕННЯ № Х-015/2016 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи

РІШЕННЯ № Х-015/2016

 28 жовтня 2016 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Таргонія В.О., Жукова С.В., Мельченка В.І., Масяк Н.С., Котелевської К.В., Кострюкова В.І., Кітесова А.Я., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л, Кравченка П.А., Тарасової А.М., Місяць А.П., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА :

На адресу Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури за вхідним № 6777 від 07.07.2016 року надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 16.06.2016 року про порушення дисциплінарної справи стосовно неї. Зокрема, в ній скаржниця адвокат ОСОБА_вказує, що не погоджується із рішенням дисциплінарної палати, просить його скасувати та ухвалити нове про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно неї.

В обґрунтування своїх вимог скаржниця адвокат ОСОБА_, підтримуючи основні мотиви пояснень, надісланих на адресу КДКА Київської області, вказує, що вона, як захисник ОСОБА_, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, діючи в його інтересах, скористалася правами, передбаченими ч.5 статті 46 КПК України, та покинула зал судового засідання під час судових дебатів, щоб зареєструвати низку письмових доказів, в приєднанні яких до матеріалів справи, в силу своєї «некомпетентності», відмовив суддя Ірпінського міського суду Київської області В.В.Кафтанов.

Крім того, скаржниця адвокат ОСОБА_ стверджує, що на момент винесення ухвали Ірпінським міським судом Київської області 06.04.2016 року, вона, як учасник процесу, вже не знаходилася у залі судового засідання, а отже, не могла брати участь в її обговоренні, що, в свою чергу, також не було враховано при винесенні оскаржуваного рішення.

По вказаних мотивах скаржниця адвокат ОСОБА_просить скасувати рішення, винесене дисциплінарною палатою КДКА Київської області від 16.06.2016 року про порушення дисциплінарної справи стосовно неї, та ухвалити нове, яким відмовити у порушенні дисциплінарної справи.

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. № 1982 від 08.07.2016 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звернулась до КДКА Київської області з проханням направити матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

31.08.2016 року за вх. № 7072 від КДКА Київської області надійшли вказані матеріали дисциплінарної справи.

Згідно з частиною 9 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з пунктом 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11. Регламенту ВКДКА листом за вих. № 2373 від 12.09. 2016 року члену ВКДКА Масяк Н.С. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі та доповненні до скарги адвоката Борак Г.Л

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.48 Регламенту ВКДКА дослідження матеріалів починається з доповіді члена ВКДКА. Доповідач викладає підстави прийняття матеріалів до розгляду, досліджені обставини, підготовлений проект висновку і відповідає на запитання.

На засіданні ВКДКА 28.10.2016 року членом ВКДКА Масяк Н.С. було запропоновано проект рішення, за яким скаргу адвоката ОСОБА_ без задоволення. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_залишити без змін.

За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 7 членів комісії, «проти» – 10 членів комісії, «утрималися» – 1 член комісії (інші члени комісії участі в голосуванні не брали).

На засіданні ВКДКА 28.10.2016 року членом ВКДКА ОСОБА_ було запропоновано проект рішення, за яким скаргу адвоката ОСОБА_ задовольнити. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про порушення дисциплінарної справи стовно адвоката ОСОБА_ скасувати. Прийняти нове рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

За запропонований проект рішення проголосувало: «за» – 10 членів комісії, «проти» – 3 члена комісії, «утрималися» – 3 члена комісії (інші члени комісії участі в голосуванні не брали).

Відповідно до частини 6 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Згідно з частиною 10 статті 52 цього ж Закону установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при виконанні Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, остання при організації засідань і вирішенні питань, визначених статтею 6 цього Положення, керується власним Регламентом.

Разом з тим, згідно з пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням РАУ від 19.11.2013 року № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 16.06.2016 року про порушення дисциплінарної справи відносно неї на засіданні ВКДКА 28 жовтня 2016 року за запропоновані рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,–

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_ залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ залишити без змін.
  1. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  1. Матеріали дисциплінарного провадження повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти діб з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   Т.О. Дроботущенко