РІШЕННЯ №ХІ-011/2016 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи

РІШЕННЯ №ХІ-011/2016

 30 листопада 2016 року
м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Таргонія В.О., Жукова С.В., Мельченка В.І., Левчук Т.В., Масяк Н.С., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л, Удовиченка С.В., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Місяця А.П., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні матеріали дисциплінарного провадження за скаргою ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно ОСОБА_ ,-

ВСТАНОВИЛА:

06.07.2016 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ , в якій ставиться питання про перегляд вказаного рішення.

Зазначена скарга мотивована тим, що рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 16.06.2016 року прийнято без належної перевірки матеріалів і доводів скарги. Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 16.06.2016 року та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності, застосувавши до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від ___ року, видане Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, його робоче місце знаходиться за адресою: _________________________________-.

Таким чином, скарга розглянута належною КДКА, відповідно до ч. 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Терміни оскарження рішення, визначені ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не пропущені.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мягкого А.В., розглянувши доводи скарги, матеріали дисциплінарного провадження, що надійшли з КДКА Київської області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В матеріалах перевірки знаходиться довідка, складена членом дисциплінарної палати ОСОБА_ про проведення перевірки за вказаною скаргою.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області від 16.06.2016 року в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ за скаргою ОСОБА_ відмовлено у зв’язку з тим, що в діях адвоката не вбачається ознак дисциплінарного проступку, а відповідно відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи.

Як вбачається з матеріалів перевірки 03.02.2016 року ОСОБА_ звернувся до КДКА Київської області зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_ У скарзі ОСОБА_ просив позбавити адвоката свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Зі скарги вбачається, що справа ОСОБА_ щодо розподілу майна між ним та його колишньою дружиною триває з 2013 року. 11.01.2015 року ОСОБА_ уклав угоду з адвокатом ОСОБА_ про надання правової допомоги на стадії розгляду справи про розподіл майна по суті. Скаржник наполягає на тому, що адвокатом надано некваліфіковану правову допомогу. При цьому, на думку скаржника, адвокат несумлінно відносився до виконання своїх обов’язків.

На думку скаржника, адвокат переробив позовну заяву скаржника, проте внесені зміни суперечать законодавству. Адвокат був присутній лише у двох засіданнях, які мали технічний характер. В судове засідання 22.10.2015 року адвокат ОСОБА_ не з’явився та звернувся до суду із клопотанням, внаслідок чого суд прийняв рішення про закриття справи, що суперечить інтересам скаржника.

Після цього скаржник звернувся до іншого адвоката, який представляв його інтереси в суді апеляційної інстанції, яка розглянула спір на користь скаржника.

У своїх поясненнях, наданих дисциплінарній палаті КДКА Київської області, адвокат ОСОБА_ зазначив, що не згоден із доводами скаржника, і вважає їх безпідставними та необґрунтованими. Стосовно заяви про зменшення позовних вимог адвокат зазначив, що узгодив всі аспекти із скаржником, який затвердив заяву особисто. Щодо питання надання кваліфікованої допомоги, адвокат підтвердив, що був присутній у двох судових засіданнях у справі ОСОБА_ . В судове засідання 22.10.2015 року адвокат не з’явився з поважних причин та просив відкласти судове засідання на дату не раніше 01.02.2016 року, що обумовлено питанням отримання спадщини його клієнтом, про що вказав у поданому до суду клопотанні. При цьому адвокат зазначає, що клопотання було розглянуто і задоволено судом, провадження у справі зупинено до 01.02.2016 року.

З огляду на положення ч. 3 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата КДКА Київської області дійшла висновку, що не є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку. Дисциплінарна палата, посилаючись на матеріали перевірки, дійшла висновку, що адвокат надав клієнту правові послуги у повному обсязі.

Крім того, дисциплінарна палата КДКА Київської області зазначила, що питання повернення суми сплаченого адвокату гонорару не входить до компетенції дисциплінарної палати КДКА, а є цивільно-правовим питанням.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України не погоджується з висновком дисциплінарної палати КДКА Київської області с огляду на наступне.

З матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, адвокат ОСОБА_ представляє інтереси ОСОБА_ у справі про поділ спільного майна подружжя.

З пояснень, наданих адвокатом вбачається, що 22.10.2015 року адвокат ОСОБА_ в судове засідання не з’явився, звернувся до суду із клопотанням про перенесення розгляду справи не раніше ніж на 01.02.2016 року у зв’язку з обставинами отримання його клієнтом ОСОБА_ спадщини від його матері, яка також брала участь у даній справі як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги. При цьому, адвокат зазначив, що суд задовольнив вказане клопотання та зупинив розгляд справи до 01.02.2016 року.

Скаржник в свою чергу посилається на те, що внаслідок неявки адвоката ОСОБА_ в судове засідання 22.10.2016 року, а також надання клієнту некваліфікованої правової допомоги, розгляд справи в частині вимог матері ОСОБА_ було закрито. Вказане рішення було скасовано судом апеляційної інстанції за участю іншого адвоката ОСОБА_

Частиною 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.

За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Відповідно до ч. 1 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що дисциплінарна палата КДКА Київської області вирішуючи питання щодо порушення провадження у дисциплінарній справі та щодо з’ясування наявності ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_ не дослідила обставин надання адвокатом правової допомоги.

Скаржник зазначає, що клопотання адвоката про відкладення розгляду справи 22.10.2015 року стало підставою закриття справи, тобто вирішення справи не на його користь. Скаржник зазначає, що адвокатом надавалась некваліфікована правова допомога. В поясненнях адвоката зазначена протилежна позиція.

Для з’ясування питання надання кваліфікованої допомоги, дисциплінарній палаті КДКА Київської області необхідно було витребувати копію клопотання про відкладення розгляду справи 22.10.2016 року, а також всіх процесуальних документів, які були подані адвокатом до суду за час представництва скаржника. Проте копія вказаного клопотання, про яке зазначається у скарзі та поясненнях адвоката, а також копії інших процесуальних документів в матеріалах перевірки відсутні.

Дисциплінарній палаті КДКА Київської області необхідно було вивчити протоколи судових засідань, за час представництва ОСОБА_ інтересів ОСОБА_ з метою з’ясування питання належного представництва інтересів скаржника.

Разом з цим, для встановлення об’єктивних обставин справи, є доречним отримати/витребувати належним чином завірені копії клопотання про відкладення розгляду справи 22.10.2016 року, а також всі інші процесуальні документи, втому числі протоколи судових засідань за час представництва ОСОБА_ інтересів ОСОБА_

Відповідно до статей 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу відносно адвоката може бути порушено за наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. Підставою для порушення дисциплінарної справи є наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

У зв’язку з цим, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ . підлягає скасуванню з направленням матеріалів дисциплінарного провадження на новий розгляд до дисциплінарної палати КДКА Київської області.

З приводу розгляду питання щодо оплати послуг адвоката та порядку розрахунків за вказаним договором, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури зазначає про відсутність такої компетенції у дисциплінарних органів адвокатури, оскільки вирішення цього питання не віднесене до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які передбачені статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Спір відносно сплати (несплати) гонорару не підвідомчій кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та повинен розглядатись в порядку цивільного судочинства.

За таких обставин дисциплінарна палата КДКА Київської області дійшла передчасного висновку щодо відмови в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ .

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

ВИРІШИЛА:

  1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити частково.
  2. Скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 16.06.2016 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ .
  3. Направити матеріали справи до КДКА регіону на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Т.О. Дроботущенко