Актуальна практика КЦС ВС за липень 2023 року

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду опублікував огляд судової практики за липень 2023 року.

У черговому огляді зібрано актуальні висновки Касаційного цивільного суду у складі ВС, які згруповано за різними категоріями справ.

Серед іншого в огляді містяться такі правові позиції.

Спори про захист честі, гідності та ділової репутації:

  • поширення (розміщення) особою фото в соціальній мережі в інтернеті без обмеження кола користувачів, які можуть переглядати це фото, є публічним показом фото, який здійснює ця особа самостійно. Тож використання таких фото іншими особами є правомірним, адже попереднє поширення (розміщення) у соціальній мережі було публічним і за згодою особи, яка своїми діями зробила таку інформацію відкритою. У разі якщо фото були відкриті лише для певного кола користувачів, то публічного поширення таких фото не було, а отже, їх використання без згоди особи є неправомірним.

Спори, що виникають із правочинів, зокрема договорів:

  • розмір збитків у разі вилучення товару за рішенням суду визначається судом з урахуванням ринкових цін, що існували в місці, де зобов’язання має бути виконане, на день пред’явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом, а не на день придбання майна. Суд має підстави визначити розмір збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення, якщо на момент ухвалення рішення відповідні ціни істотно зросли порівняно з датою подання позову. Застосування цього правила здійснюється не за ініціативою суду (що було б порушенням принципу диспозитивності процесу), а лише за позовом кредитора (позивача).

Спори, що виникають із трудових правовідносин:

  • під час вирішення спору щодо правомірності проведення службового розслідування стосовно директора комунального підприємства визначальним є не тільки належність такої особи до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але й наявність однієї або декількох підстав для ініціювання та проведення службового розслідування, передбачених п. 1 порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950. Повноваження щодо видання розпоряджень про проведення службових розслідувань стосовно осіб, які очолюють комунальні підприємства, засновником яких є міська рада, належать міському голові як очільнику органу місцевого самоврядування.

Спори, що виникають із сімейних правовідносин:

  • спадкоємці (дружина, батьки та діти) чоловіка, якого записано після його смерті батьком дитини, можуть оспорювати його батьківство, якщо він не знав або не міг знати про вагітність жінки, з якою перебував у шлюбі, згідно з ч. 3 ст. 137 СК України, яка підлягає застосуванню на підставі аналогії закону.

Спори, що стосуються питань процесуального права:

  • сам собою факт, що майнова шкода, завдана суб’єкту владних повноважень його працівником під час проходження публічної служби, не змінює правової природи спору, який стосується відшкодування шкоди в порядку регресу на підставі статей 1172, 1191 ЦК України, та не перетворює такий спір на публічно-правовий.

Спори щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС:

  • розрахунок заборгованості за аліментами боржника, який веде особисте селянське господарство, державному виконавцю потрібно проводити за загальним правилом — з огляду на фактичний заробіток (дохід) (ч. 1 ст. 195 СК України), а не із застосуванням положень ч. 2 ст. 195 СК України, зважаючи на середню заробітну плату працівника для цієї місцевості.

Огляд судової практики КЦС ВС за липень 2023 року