Роз’яснення

Безоплатна вторинна правова допомога буде надаватися не більше 6 разів в рік, – Мін’юст

Парламент удосконалив деякі засади надання безоплатної правової допомоги шляхом внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Так, згідно зі змінами до статті 14 Закону безоплатна вторинна правова допомога окремим суб’єктам права надаватиметься не більше 6 разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома дорученнями/наказами, виданими центрами БВПД, одночасно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України. Окрім того, відтепер в окремих справах інтереси клієнтів у суді можуть

Особливості подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Згідно

Знищення товару як спосіб захисту торговельних марок (огляд судової практики)

Перше бажання власника торговельної марки, коли бачить що споживачі купують підробку його товару – припинити це. Власник знаку інвестує у відомість бренду, в якість товару і сервіс споживачів, а особа, яка виробляє і продає контрафактний товар, безкоштовно користується здобутою репутацією знаку і зменшує прибуток бізнесу. Зменшення доходу – не єдине, що стимулює правовласника протидіяти підробкам. Як правило, контрафактний товар має гіршу якість, а інколи небезпечний для здоров’я покупців. Найактуальніше це

Медіація та врегулювання спору за участю судді в господарському процесі.

Чи не найпоширенішим альтернативним (а саме позасудовим) способом вирішення спорів є медіація. Її суть зводиться до того, що до переговорів сторін залучається незалежний та незаангажований посередник. Його функція – знайти точку дотику учасників конфлікту та вирішити спір найбільш зручним і прийнятним для усіх сторін шляхом. Роль медіатора у цьому випадку виключно дорадча. Таким чином, прийняття рішень провадиться учасниками конфлікту. На жаль, медіації в нашій державі відведена дещо другорядна роль. На

Ризики оцінки цивільно-правових договорів як трудових відносин.

Після запровадження в нашій державі фінансової відповідальності за порушення законодавства про працю, наділення органів державної влади та місцевого самоврядування значними повноваженнями у процесі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, визначення порядку проведення контролю, що здійснюється у формі інспекційного відвідування та невиїзного інспектування, набула популярності тема прихованих трудових правовідносин, що полягає у підміні трудового договору на цивільно-правовий. «Приховані» трудові відносини Так званим прихованим трудовим правовідносинам контролюючі органи приділяють особливу увагу.

Про основні засади обов’язкового постановлення господарським судом письмових ухвал, які не передбачені статтею 255 ГПК України

Внесення Законом України від 02 червня 2016 року № 1401-VIII змін до Конституції України щодо правосуддя, а також набрання чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України з 15 грудня 2017 року спричинило виникнення в практиці господарських судів нових колізій та проблем, однією з яких є недостатньо чітке розмежування випадків, у яких господарський суд постановляє ухвали, які оформляються окремим письмовим документом, та протокольні ухвали, які постановляються в судовому засіданні, не виходячи

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: ЩО НА ПРАКТИЦІ?

У 2017 р. Верховна Рада України прийняла зміни до 3-х процесуальних кодексів України, в тому числі Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України). Одним з нововведень є запровадження нового електронного виду доказів. З моменту впровадження змін виникло багато практичних питань, насамперед, пов’язаних з використанням електронних доказів. Відповідно до ст. 96 ГПК України, електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису