Стажування

Перелік документів на стажування

Усі документи подаються до Ради адвокатів Київської області в середу з 10.00 до 13.00
Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України.

Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. При цьому внесок розподіляється таким чином: 1) 70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника; 2) 30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України. У разі якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про продовження стажування, розмір додаткового внеску не може перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування.

15 грудня 2016 року Рада адвокатів України прийняла Рішення №287 "Про внесення та затвердження змін до "Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю" (див. Додаток). Змінами передбачене регулювання наступних питань:  1) щодо необхідності підвищення кваліфікації керівниками стажування та адвокатами, які виявили бажання бути включеними до реєстру керівників стажування; 2) щодо врегулювання питання визначення підстав та порядку виключення адвоката з Реєстру керівників стажування.

Заява про  намір проходити стажування за зразком, встановленим Радою адвокатів України (Додаток №3  Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю), з додатками,  передбаченими п. 5.8 відповідного Положення, подається до Cекретаріату Ради адвокатів Київської області.

Увага! Шановні адвокати! Організація та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю передбачено оновленою редакцією відповідного положення, яке затверджено рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року  №114. Зауважимо, Положення про організацію та порядок проходження стажування, затверджене рішенням РАУ від 16 лютого 2013 року № 81, визнано таким, що втратило чинність. Тому прохання бути уважними при заповненні відповідних бланків та заяв.

До заяви про проходження стажування додаються:
1. Оригінал або (нотаріально засвідчена) копія свідоцтва про складання кваліфікаційного  іспиту
2. Нотаріально посвідчена копія диплому про повну вищу юридичну освіту;
3. Засвідчена копія трудової книжки (за місцем роботи або нотаріально);
4. Копія паспорту;
5. Довідка про відсутність судимості
6. Фотокартка та підпис (на цифровому носії)

Вимоги до додатків на цифрових носіях:
1. Файл з фотографією
Технічні вимоги:
a. Формат файлу: JPEG
b. Розмір файлу: не більше 250 Кбайт
c. Розмір фотографії: 3 на 4 сантиметри
d. Назва файлу: ПрізвищеІм’яПобатькові_foto (приклад: ІвановІванІванович_foto.jpg)
e. Зміст: 1) на фотографії мають бути зображені обличчя повністю, шия та плечі; 2) фон – білий; 3) фотографія має бути зроблена протягом останніх шести місяців; 4) на фото мають бути відсутні будь-які сторонні предмети
f. Фотографія має бути кольоровою.
Вимоги до якості:
• У файлі має бути збережена фотографія, а не відскановане зображення самої фотографії;
• Обличчя на фотокартці має бути добре освітленим;
• Особа, що фотографується, має бути вдягнена у одяг темного кольору, бажано діловий костюм;
• Фотографія має бути зроблена без сонцезахисних окулярів; окуляри не повинні мати затемнені лінзи, бажано щоб були відсутні будь-які світлові ефекти; рамка окулярів не повинна прикривати очі;
• Фотографія має бути зроблена без головного убору або інших предметів, що прикривають голову, окрім головних уборів, що носять релігійний характер.

2. Файл з підписом.
a. Формат файлу: JPEG
b. Розмір файлу: не більше 100 Кбайт
c. Назва файлу: ПрізвищеІм’яПобатькові_pidp (приклад: ІвановІванІванович_pidp.jpg)
d. Підпис виконується чорнилами чорного кольору.

Шаблон заяви можна завантажити у Додатках