У НААУ назвали суттєві недоліки проекту №3303

В НААУ за результатами проведеного аналізу законопроекту щодо змін до КПК були напрацьовані зауваження і пропозиції, що скеровані до профільного комітету Верховної Ради.

Комітет Національної асоціації адвокатів України з кримінального права та процесу здійснив правовий аналіз проекту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо спрощення та удосконалення діючих норм Закону з метою уникнення покарання винними особами та розвантаження судових органів» (№3303), яким передбачено внесення низки суттєвих змін до КПК.

Зокрема, підготовлені НААУ зауваження стосувалися недоцільності внесення запропонованих законопроектом змін до ч.2 ст.99 КПК, якими передбачено надати у кримінальному провадженні статус документів протоколам із відповідними додатками, складеним уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів.

Також НААУ не підтримала змін до ст.159 КПК, якими пропонується надати слідчому, прокурору повноваження отримувати тимчасовий доступ до інформації, якою володіють оператори мобільного зв’язку, напряму (поза судовим дозволом), а також зміни до ч.2 ст.240 КПК, що передбачають надання органу досудового розслідування під час проведення слідчого експерименту процесуальних можливостей вилучати речі, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У цілому НААУ вважає цей законопроект таким, що містить норми, реалізація яких матиме наслідком суттєве звуження прав і основоположних свобод громадян, а також уможливить свавілля правоохоронних органів під час розслідування кримінальних проваджень.