Витрати закладу охорони здоров’я на лікування потерпілого сплачуватиме правопорушник: законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо удосконалення надання медичної допомоги та врегулювання питання щодо відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від кримінального правопорушення, у разі якщо лікування здійснювалося за кошти державного бюджету в рамках програми медичних гарантій.

Законопроєкт №6306 від 12.11.2021 передбачає:
– доповнення норми Цивільного кодексу України про відшкодування особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, закладу охорони здоров’я витрат на лікування потерпілого, з метою забезпечення повернення коштів, які такий заклад охорони здоров’я отримав за програмою медичних гарантій до Державного бюджету України;
– оновлення положень, що встановлюють засади надання паліативної допомоги;
– забезпечення доступу працівників Уповноваженого органу, що беруть участь у здійсненні моніторингу стосовно виконання договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію, до інформації, яка міститься, в тому числі, в електронній системі охорони здоров’я, для виконання їх посадових обов’язків щодо обробки такої інформації з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;
– законодавче закріплення механізму порядку реалізації програми медичних гарантій шляхом надання повноважень Кабінету Міністрів України щодо його затвердження;
– актуалізацію та уточнення положень, що стосуються функцій НСЗУ як органу, уповноваженого на реалізацію програми медичних гарантій, зокрема, закріплення повноважень стосовно розробки документів, необхідних для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
– закріплення на законодавчому рівні  умови щодо необхідності відповідності закладів охорони здоров’я вимогам до надавачів медичних послуг, зокрема, щодо їх автономізації, а також умов щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
– виключення можливості витрачання коштів платників податків, з яких формується бюджет програми медичних гарантій, на цілі, які не стосуються безпосередньо оплати медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;
– закріплення на законодавчому рівні вимоги щодо відпуску лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, за рецептом;
уточнення вимоги щодо реімбурсації у 2022 році лікарських засобів, включених до Національного переліку лікарських засобів, стосовно препаратів інсуліну та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету;
– забезпечення належного функціонування та ефективної діяльності Ради громадського контролю НСЗУ.
– врегулювання питань, повʼязаних з забезпеченням розвитку електронної системи охорони здоровʼя (розробка проєктів відповідних національних класифікаторів, ведення та актуалізація необхідних класифікацій та їх кодування, здійснення дослідницького та статистичного аналізу медичної інформації тощо), а також із розширенням функціональності цієї системи стосовно накопичення, зберігання та обробку медичної інформації щодо громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.