Роз’яснення

Засідання Дисциплінарної палати КДКА Київської області 30.01.2019 року.

Сьогодні (30.01.2019 року) відбулось засідання Дисциплінарної палати КДКА Київської області, дe було розглянуто 19 дисциплінарних справ. На початку засідання, колeги привітали з Днeм народжeння члeна дисциплінарної палати Вороніну Н.Ю.    

Експерти розповіли, чому репутація адвоката важливіша за його знання.

Загальний спад економіки істотно позначився на юридичному ринку, і, доки одні компанії об’єднувалися, інші — демпінгували ціни. Однак маркетологи стверджують, що попит на юридичні послуги й досі великий, а в зменшенні кількості замовлень винні неякісні послуги та погана реклама. В ногу із часом Український ринок юридичних послуг доволі специфічний, а його розвиток потребує все нових зусиль від учасників. І, доки адвокати покладають сподівання на запровадження монополії, маркетологи впевнені, що потрібно

Чи сплачує ЄСВ адвокат, який зупинив діяльність?

Джерело: “Юргазета” У постанові від 05.11.2018 р. у справі №820/1538/17 Верховний Суд вкотре застосував правило про прийняття рішення на користь платника податків у разі існування неоднозначності у тлумаченні його прав та/чи обов’язків. У цій справі ВС розрізнив поняття «зупинення» та «припинення» адвокатської діяльності для цілей застосування законодавства про сплату єдиного внеску. ВС дійшов висновку, що адвокат, який зупинив діяльність, не повинен сплачувати єдиний внесок. Окреслимо фабулу справи. Платник податку звернувся до

Поняття та критерії мотивованості судового рішення як однієї з гарантій дотримання судами принципу верховенства права.

Ян Берназюк, суддя Верховного Суду Джерело: “Судебно-юридическая газета”  Згідно з імперативними вимогами ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України) рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим; обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи. Аналогічні положення містяться у Господарському процесуальному кодексі

Гонорар успіху адвоката: практика Європейського суду з прав людини.

Дмитро Луспеник, секретар Пленуму Верховного Суду, к. ю. н.,  доцент кафедри цивільного процесу,  спеціально для «Судово-юридичної газети» ЦПК України у новій редакції відрізняється від попереднього тим, що у ст. 137 викладено не лише порядок відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, а й вперше містяться загальні принципи відшкодування таких витрат. Це має безпосередній стосунок до доступності правосуддя. Недостатньо повне врегулювання у процесуальному законодавстві та у законодавстві, що регулює адвокатську діяльність, питання

Протидія зловживанню процесуальними правами – інструменти для адвоката.

Судова реформа та реформа процесуального законодавства суттєво змінили вимоги до якості судового процесу, посилили необхідність зваженого та ретельного планування ведення справи. Чітка регламентація процесу подання до суду заяв (як по суті, так і з процесуальних питань), доказів тощо потребує від сторін та їхніх представників підготовки чіткої тактики та представництва у справі. Як випливає з практики, дотримання процесуальних вимог безпосередньо впливає на результат у справі. Правозастосовча практика судів свідчить про зростання