ВС роз’яснив, у яких випадках розгляд справи здійснюють всі судді, незалежно від судової палати КАС ВС, до якої вони входять.

Справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, згідно з додатком до рішення зборів суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді від 14 січня 2019 року № 1 «Про визначення спеціалізації суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді та судових палат Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду», розглядають всі судді, незалежно від судової палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, до якої вони входять, йдеться на сайті court.gov.ua

Такий висновок міститься у рішенні Верховного Суду у справі за позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання протиправним та скасування рішення.

Представник позивача подав заяву про відвід колегії суддів КАС ВС: Хохуляка В.В., Бившевої Л.І., Васильєвої І.А., Ханової Р.Ф., Юрченко В.П. від розгляду справи. На обґрунтування поданої заяви представник позивача послався на положення ч. 5 ст. 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якою встановлено, що у Касаційному адміністративному суді обов’язково утворюються окремі палати для розгляду справ. Рішенням зборів суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді від 20 травня 2019 року сформовано склади трьох палат для розгляду справ щодо: податків, зборів та інших обов’язкових платежів, захисту соціальних прав, виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян. Згідно з додатком до рішення зборів суддів судді Хохуляк В.В., Бившева Л.І., Васильєва І.А., Ханова Р.Ф., Юрченко В.П. (судді – учасники колегії у цій справі) увійшли до складу судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Натомість зазначена справа стосується прийняття на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, а тому її розгляд повинен здійснюватись суддями – членами палати захисту соціальних прав. На думку представника позивача, подальший розгляд цієї справи існуючою колегією викликає сумнів у неупередженості та об’єктивності суддів, а також в ефективному захисті порушених прав позивача, оскільки спеціалізація колегії очевидно не відповідає категорії цієї справи.

Згадайте новину: Верховний Суд роз’яснив процедуру подання апеляційної скарги за правилами нової редакції ЦПК України: апеляційна скарга може бути подана безпосередньо до апеляційного суду

Розглянувши заяву представника позивача про відвід, колегія суддів дійшла висновку про його необґрунтованість, у зв’язку з чим постановила ухвалу, якою, за правилами ч. 4 ст. 40 КАС України, передала вирішення заявленого відводу судді, який не входить до складу суду, що розглядає цю справу. За результатами автоматизованого розподілу заяву про відвід колегії суддів КАС ВС передали на розгляд судді Білак М.В. Відповідно до ч. 8 ст. 40 КАС України суддя, якому передано заяву про відвід, вирішує питання про відвід у порядку письмового провадження.

Положення ч. 1, 2 ст. 36 КАС України передбачають випадки, коли суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу), а саме: 1) якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі; 2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи; 3) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності судді; 5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого ст. 31 цього Кодексу.

Згадайте новину: Верховний Суд як суд права переглядає рішення, що мають найважливіше (принципове) значення для суспільства та держави

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених ст. 37 КАС України, яка встановлює недопустимість повторної участі суддів у розгляді адміністративної справи.

Отже, проаналізувавши аргументи представника позивача, якими він обґрунтовує відвід колегії суддів КАС ВС: Хохуляка В.В., Бившевої Л.І., Васильєвої І.А., Ханової Р.Ф., Юрченко В.П., суддя дійшла висновку, що обставини, на які покликається автор цієї заяви, не дають достатніх підстав для сумніву в неупередженості або об’єктивності цих суддів при розгляді вказаної справи.

 

Ухвала Верховного Суду від 5 червня 2019 року у справі № 9901/745/18 (адміністративне провадження № Зі/9901/124/19) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/82223875.