Інститут подачі апеляційних і касаційних скарг особами, які не брали участі у справі, став менш сприятливим для зловживань.

«Процесуальні фантоми: можливості перегляду судових рішень за ініціативою не учасників процесу» — з такою темою у рамках спецкурсу «Новації у цивільному процесі» Legal High School виступив партнер ЮК EQUITY Олег Маліневський.

Як зазначив лектор, заявлена тема є одним із індикаторів того, наскільки в Україні судовий процес став більш цивілізованим, вразливим до зловживань та наскільки збалансовані принципи цивільного судочинства.

Лектор пояснив, чому назвав не учасників процесу «фантомами»: незважаючи на їх потенційне існування, в конкретній справі їх суд не бачить, оскільки з’являються вони вже після прийняття судом рішення. Тобто це особи, які не брали участі у справі, а суд натомість вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки.

Серед основних характеристик таких осіб Олег Маліневський виділив те, що вони не є учасниками справи, тому знаходяться в «невизначеному колі» суб’єктів, мають оціночні критерії ідентифікації і з’являються лише після вирішення справи по суті та набуття рішенням чинності, і така поява не обмежена якимось строком. При цьому вони виключають гарантії дієвості будь-яких рішень при оцінці процесуальних ризиків і здатні перевернути виграну справу «з ніг на голову». Права таких осіб гарантовані Конституцією України та Цивільним процесуальним кодексом (ЦПК) України.

Розповідаючи про обсяг процесуальних прав осіб, які не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, Олег Маліневський підкреслив, що такі особи мають право на доступ до судових рішень з моменту їх прийняття, а прав на ознайомлення з матеріалами справи набувають з моменту подачі апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду. За словами лектора, такий механізм часто використовується на практиці лише для того, щоб дізнатися, які документи містять матеріали судової справи.

Повноцінним учасником судового спору «фантом» стає лише після відкриття апеляційного або касаційного провадження за його скаргами. Зокрема, згідно з частиною 3 статті 352 і частиною 4 статті 389 ЦПК України (відповідно) особа, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, користується процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи після відкриття апеляційного або касаційного провадження.

Ключовою новелою ЦПК України в новій редакції лектор назвав можливість подання апеляційних скарг уже після апеляційного розгляду. Так, відповідно до положень статті 370 ЦПК України, якщо апеляційна скарга надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи, і особа, яка подала скаргу, не була присутня під час апеляційного розгляду справи, суд розглядає відповідну скаргу за правилами цієї глави.

Більше того, суд має право призупинити дію прийнятого ним рішення або рішення суду першої інстанції, яке в подальшому і зовсім може бути скасоване за результатами апеляційного розгляду скарги «фантома».

Також Олег Маліневський вказав на найбільш дискусійне питання, яке сьогодні має місце в судовій практиці. Зокрема, йдеться про питання оскарження такими особами постанови апеляційного суду, яким скасоване рішення суду першої інстанції і прийняте нове рішення. Відповідно до частини 4 статті 389 ЦПК України, особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення тільки після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою.

Як зазначив лектор, судову практику в цьому питанні можна розділити з огляду на два підходи — «опосередкований» і «прямий». Відповідно до першого, касаційний перегляд можливий лише після розгляду апеляційної скарги, поданої такою особою. А згідно з другим, особа має право оскаржити рішення апеляційного суду безпосередньо в суді касаційної інстанції. За словами лектора, другого підходу більшою мірою дотримуються судді господарських судів.

Підсумовуючи, Олег Маліневський зазначив, що зараз інститут подання апеляційних і касаційних скарг особами, які не брали участі у справі, багато в чому врегульовано. Він став менш сприятливим для зловживань, але, з іншого боку, надмірне врегулювання такого інституту і певні колізії в регулюванні призвели до того, що вже важко захистити права осіб, які справді потерпіли від незаконних рішень у справах, в яких вони не були учасниками. «І це спостерігається на рівні тренду судової практики, коли судді дуже вороже налаштовані до подібних скарг. І якщо у вашій практиці будуть випадки, коли буде необхідно захистити права особи, яка не брала участі у справі, то будьте готові до максимально детального і широкого обґрунтування порушення прав і того, що буде потрібно спростовувати негласну презумпцію, що це спосіб штучного перегляду судового рішення», — резюмував пан Маліневський.