Нововведення в КПК: що позитивного і як ними послуговуватися.

Основні новели, закладені у змінах до Кримінального процесуального кодексу, є швидше необхідністю. Адже вони нададуть додаткові процесуальні можливості, насамперед стороні захисту. Розглянемо, як зміни використовуватимуться на практиці.

«Червоні прапорці» для слідчого

Змінами до КПК заборонено повторно звертатися з клопотанням про проведення обшуку. Винятком можуть бути нові обставини, які не були відомі на момент його подання. В такому випадку ця норма дасть можливість шляхом ознайомлення з двома матеріа-лами клопотань про обшук встановлювати факт зловживання слідчими своїми процесуальними правами.

Важливою є норма, яка вимагає закрити провадження зі спливом строків досудового розслідування. Справи, які раніше розслідувалися за фактом скоєння кримінального правопорушення, тепер мають граничні строки: 12 місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та 18 місяців — щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, якщо жодній особі не повідомлено про підозру. При цьому слідчому судді дано можливість подовження таких строків. Крім того, слідчі зобов’язані закривати провадження, в яких пред’явлено підозру, якщо впродовж 12 місяців справа щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості не направлена до суду.

В цьому випадку, якщо слідчий не встиг закінчити досудове розслідування за 2 місяці, прокурор може подовжити цей строк до 3-х місяців. У свою чергу, рішення про подовження строків до 6 місяців має приймати слідчий суддя. Як і в так званому законі «Маски-шоу стоп», у розглядуваних змінах зазначено, що обшук повинен обов’язково фіксуватися на відео. Але з урахуванням усіх новел КПК можна сказати, що слідчі не виконують цю норму належним чином. Ефективно запрацювати вона зможе тільки у випадку введення індивідуальної відповідальності слідчих за такі порушення.

Закріплюється обов’язок слідчого та прокурора допустити адвоката на місце проведення обшуку на будь-якій стадії. Відповідно, встановлено, що слідчий, прокурор не можуть заборонити учасникам обшуку взаємодіяти з адвокатом. При цьому відсутні зміни до закону «Про безоплатну правову допомогу», які дозволили б залучати безоплатного адвоката до обшуку. Таким чином, вимога щодо надання адвоката буде ефективною тільки в тому випадку, якщо в особи він є. Якщо ж ні — слідчий, імовірно, запросить «свого» адвоката.

Підозра під сумнівом

Сьогодні існує позитивна судова практика встановлення факту неналежного вручення повідомлення про підозру, що тягне за собою скасування такого повідомлення. Такі рішення слідчі судді виносили винятково на підставі порушення процесу та процедури його вручення. Нововведення  дадуть можливість оскарження повідомлення про підозру по суті після спливу 2-х місяців після вручення. Також запроваджується норма щодо закриття однакових проваджень. Якщо кримінальне провадження розслідується з дотриманням вимог підслідності, інше з такою ж фабулою підлягає закриттю. З одного боку, має зменшитися кількість однакових проваджень, а з другого — невідомо, як слідчі будуть виявляти такі факти.

Заходи забезпечення (привід, накладення грошового стягнення, обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення, арешт майна, затримання, запобіжні заходи) повинні розглядатися за місцем реєстрації органу, який проводить досудове розслідування. Це дасть змогу прогнозувати та розуміти, в якому суді розглядатимуться відповідні клопотання.

Призначення експертиз

Окрему увагу привертають новели щодо проведення судових експертиз, які можуть потягнути за собою порушення прав власників майна у випадку його вилучення під час обшуку. Відповідно до змін експертиза може бути призначена на підставі доручення слідчого судді або суду. Але при цьому відсутнє застереження щодо відмови у задоволенні клопотання про проведення експертизи у випадку, якщо таке майно є тимчасово вилученим. Нині дуже поширена практика вилучення майна та направлення його на експертизу, навіть якщо воно є тимчасово вилученим.

Таким чином, матимемо ситуації, коли слідчі судді не будуть вивчати клопотання про проведення експертизи на предмет того, чи є майно тимчасово вилученим, та фактично виноситимуть законні рішення про направлення майна на експертизу. Але можливий варіант, коли слідчі менше звертатимуться з клопотаннями про проведення експертизи через строки розгляду клопотань та ризик відмови в її проведенні. Проведення експертизи на стадії досудового розслідування також порушує принцип змагальності сторін, оскільки слідчий суддя має право не включити питання, порушені в клопотанні. Цікавим також є надання можливості слідчому судді за клопотанням сторони або самостійно заслуховувати свідків чи досліджувати будь-які матеріали. Відповідно до чинних норм КПК заборонено вилучати техніку, крім виняткових обставин. Але слідчі ігнорують ці положення та, попри відсутність зв’язку об’єктів техніки, що вилучається, відправляють її на експертизу, де вона може перебувати роками.

Складнощі та спрощення

Правоохоронці скаржилися, що зміни в частині досудового розслідування значно ускладнять їхню роботу. Проте передбачено й норми, які не підуть на користь підозрюваним, обвинуваченим (неодноразово можуть подовжуватися строки провадження, є питання до проведення експертиз тощо). Тож на що звертати увагу адвокатам? Безперечно, на можливість скасування підозри та закриття провадження у разі порушення строків. Уже за півроку буде відомо, як такі норми застосовуватимуться суддями та адвокатами. Також важливим є питання щодо призначення експертизи для тимчасово вилученого майна. Тут необхідно завчасно реагувати та подавати окремі процесуальні документи задля недопущення її призначення.

Джерело: “Закон і бізнес