Огляд ЗМІ: Перевірка адвокатів Фейсбуком

 

Спілкування та інші дії адвоката в Інтернеті віднедавна регулюються правилами адвокатської етики, за порушення яких може наставати дисциплінарна відповідальність. Та не передбачено порядку доведення факту поширення інформації тією чи іншою особою. Цим можуть скористатися недоброзичливці для тиску на правника.

 

Традиційне й нове

Нещодавно Національна асоціація адвокатів оновила правила адвокатської етики. Вони суттєво не змінились і так само покладають на кожного адвоката обов’язок дотримання високих моральних та етичних цінностей. Проте є й нововведення. Традиційні правила, такі як дотримання законності у своїй діяльності, пріоритет інтересів клієнта, повага до професії адвоката, незалежність і свобода адвокатської діяльності, конфіденційність, добросовісність і компетентність, залишилися незмінними. Однак до них додалися положення про врегулювання відносин, які виникають у соціальних мережах, на інтернет-форумах, як усередині адвокатської спільноти, так і між захисником та клієнтом. Нововведення покликані підвищити авторитет і роль адвокатури в суспільстві, проте варто зазначити, що зміни несуть у собі як позитивний аспект, так і приховані ризики.

Безперечно, зміни в ПАЕ, які проникнуті європейським духом у частині соціальної активності в Інтернеті, — це прогресивний крок НААУ. Врегулювання питання соціальної активності в мережі є необхідною умовою забезпечення гарантій адвокатської діяльності, недопущення маніпуляцій в питанні ділової та професійної репутації, а також можливої втрати конфіденційної інформації або інформації щодо клієнта.

Проте постають важливі запитання: якщо за активність у соціальних мережах чи на інтернет-форумах до адвоката можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення, яким чином переконатися, що ту чи іншу інформацію поширює саме цей правник, як ідентифікувати його та пересвідчитись, що це не є спробою тиску або намаганням завдати шкоду репутації?

Що врегульовано

Цьому питанню присвячено розд.VIII правил адвокатської етики (стст.57—60). Так, під час користування соцмережами, інтернет-форумами необхідно дотримуватися професійних обов’язків, передбачених законодавством, правилами етики, рішеннями з’їзду та Ради адвокатів. Використання соцмереж повинне відповідати принципам незалежності, професійності, відповідальності, чесності, стриманості та коректності, гідності, недопущення будь-яких проявів дискримінації, толерантності та терпимості, корпоративності та збереження довіри суспільства, конфіденційності.

При спілкуванні в соцмережах необхідно враховувати наслідки для професійної незалежності в майбутньому під час адвокатської діяльності. Також слід обережно за допомогою соцмереж провадити адвокатську діяльність шляхом надання правової допомоги, професійних порад та юридичних консультацій, адресованих та/або доступних необмеженому колу осіб. Треба брати до уваги обмеження, встановлені для адвокатської діяльності в частині повноти та сприйняття інформації, забезпечення її конфіденційності та збереження. Юристи повинні оцінити, чи є обраний ними засіб спілкування належним для отримання бажаного результату. Під час використання соцмереж необхідно враховувати контекст, потенційну аудиторію й забезпечувати чіткість та однозначність коментарів.

Шляхи розв’язання проблеми

Навіть якщо уявити, що будуть розроблені правила ідентифікації в Інтернеті, наприклад за IP-або MAC-адресою, через оператора зв’язку, що саме собою буде порушенням прав адвокатів та втручанням в їхню діяльність, як довести, що конкретний ідентифікований пристрій або сторінку в соцмережі використовувала саме ця, а не інша особа? Тому вбачається доцільним унести такі зміни до ПАЕ, які, по-перше, регламентуючи активність юриста, особливо в соцмережах, не давали б нікому змоги зупиняти або припиняти його право на заняття адвокатською діяльністю. Це слід чітко зазначити. Мають бути розроблені єдині правила ідентифікації адвоката в Інтернеті. Наприклад, правники можуть подавати відомості щодо своїх акаунтів у соцмережах або інтернет-форумах відповідним радам регіонів для внесення таких даних до ЄРАУ. У такому випадку будуть підстави говорити про певний зв’язок адвоката з акаунтом. Крім того, не завадить прийняти окремий порядок доведення участі адвоката у відповідних спірних відносинах, пов’язаних з активністю в Інтернеті. Спробу врегулювати активність адвоката в мережі можна вважати правильним кроком, однак слід доопрацювати ці положення та розробити єдині підходи до ідентифікації в Інтернеті та порядку доведення вини.

P.S. За наявною інформацією, профайл адвоката, макет якого затвердили на  останньому засіданні РАУ, серед іншого міститиме інформацію  щодо акаунтів адвоката у соцмережах. 

Закон і бізнес