Положення КПК про неоскарження ухвали слідчого судді про обшук є неконституційним.

Уповноважений ВРУ з прав людини Валерія Лутковська вважає неконституційним положення КПК, що не дозволяє оскаржувати ухвали слідчого судді про обшук.

Так, згідно з ч. 3 ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала слідчого судді про дозвіл на проникнення до житла чи іншого володіння особи та на їх огляд і обшук оскарженню під час досудового слідства не підлягає, заперечення проти таких ухвал можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

“Однак при цьому суд не уповноважений приймати будь-яке рішення щодо законності ухвали слідчого судді, щодо якої було висловлено заперечення, так само як і вирішувати питання допустимості доказів, зібраних слідством на підставі такої ухвали. Відповідно, особи, в чиє право на недоторканість житла було здійснено втручання на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, позбавлені ефективного засобу юридичного захисту від свавільності такого втручання”, – зазначається у конституційному поданні Валерії Лутковської.

Більше того, на думку Уповноваженого ВРУ з прав людини, відсутність можливості оскаржити таку ухвалу під час досудового розслідування справи призводить до можливості доводити вину особи у вчиненні кримінального порушення доказами, зібраними з порушенням національного законодавства, що суперечить ч. 3 ст. 62 Конституції України.

На переконання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, положення ч. 3 ст. 309 кодексу суперечить вимогам ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 55, п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України.