РАУ підтримала альтернативні проекти змін до профільного закону.

Внесення народними депутатами України альтернативних проектів профільного закону є логічним кроком законодавців з метою проведення реальної реформи адвокатури у рівноправному діалозі з 40-тисячною професійною спільнотою. Про це ідеться у резолюції Ради адвокатів України, прийнятій під час позачергового засідання 25 вересня 2018 року, передає «ЗіБ».

Як повідомили у НААУ, Рада як вищий орган адвокатського самоврядування підтримує дані законопроекти як такі, що відображають позицію адвокатської спільноти, а саме пропозиції змін до профільного законодавства, що були обговорені на конференціях адвокатів регіонів, підтримані та затверджені З’їздами адвокатів України, що відбулися 2014 (позачерговий) та 2015 року.

Позиція Ради адвокатів України полягає в тому, що за своїм змістом будь-які зміни до профільного законодавства мають гарантувати подальше наближення адвокатури до європейських стандартів. Пріоритетом у цьому процесі має бути посилення захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

За оцінками РАУ, законопроекти №№ 9055-1та 9055-2 направлені на вирішення ключових викликів та ризиків, з якими стикається адвокатура в останні роки, а також сприяє впровадженню в законодавство змін до Конституції України в частині правосуддя від 2016 року. Зокрема, законопроекти передбачають посилення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та механізмів відповідальності за їхні порушення; враховують необхідність закріплення незалежності інституту адвокатури через інституційні гарантії адвокатського самоврядування та його фінансової самодостатності.

Законопроекти вирішують питання доступу до професії з урахуванням конституційних змін про виключне право адвокатів на представництво в судах у відповідності до цілей підвищення фахового рівня адвокатів та задоволення потреб захисту прав та інтересів громадян у судах.

Рада адвокатів України вважає, що прийняття проектів законів, поданих народними депутатами, сприятиме розвитку інституту адвокатури у демократичній правовій державі, виконанню міжнародних зобов’язань України як члена Ради Європи та ООН, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, принципів верховенства права та доступності правової професійної допомоги.

У зв’язку з цим РАУ звернулася до керівництва Верховної Ради, комітетів парламенту та народних депутатів із закликом при розгляді проектів нової редакції закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» врахувати позицію адвокатури України щодо альтернативних законопроектів і сприяти реформуванню законодавства у відповідності до європейських стандартів, реальних потреб адвокатської спільноти та в інтересах посилення конституційних гарантій прав громадян.