РАУ закликала Верховну Раду утриматися від прийняття проекту закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055.

НААУ направила до керівництва Верховної Ради, комітетів та фракцій парламенту, індивідуально до народних депутатів Резолюцію Ради адвокатів України із закликом утриматися від прийняття проекту закону №9055 “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Листи за підписом Голови НААУ Лідії Ізовітової направлені до Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Голови Комітету з питань бюджету, Голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Голови Комітету з питань європейської інтеграції, Голів депутатських фракцій та позафракційних депутатів

РАУ наполягає на тому, що цей документ не може стати основою для демократичної реформи інституту адвокатуру з огляду на порушення міжнародних стандартів у процесі підготовки законопроекту під егідою Ради з питань судової реформи. НААУ була позбавлена представництва в Раді з питань судової реформи, на яку було покладено відповідальність за здійснення реформи. Право адвокатури, яку у відносинах з органами влади представляє Національна асоціація адвокатів України, на участь у напрацюванні змін до профільного закону не було дотримано, а офіційне представництво професії було підмінено у маніпулятивний спосіб шляхом залучення окремих громадських організацій та окремих адвокатів.

Окрім того, за змістом законопроект несе ризики звуження прав адвокатів та гаранртій адвокатської діяльності. Позиція Ради адвокатів України полягає в тому, що за своїм змістом будь-які зміни до профільного законодавства мають гарантувати подальше наближення адвокатури до європейських стандартів. Пріоритетом у цьому процесі має бути посилення захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Рада адвокатів України вважає, що прийняття законопроекту 9055 суперечитиме загальній логіці європейського курсу України, численним міжнародним документам та власне — Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій, затвердженої указом Президента №276 від 20 травня 2015 року.

Натомість, проект закону №9055 містить загрози знищення інституційної гарантії незалежності адвокатури — адвокатського самоврядування та саморегулювання професії.

Значним недоліком законопроекту №9055 є численні корупційні ризики. Законопроект №9055 переповнений суперечностями між різними статтями, термінологічною невизначеністю, оціночними судженнями, особливо в частині регулювання доступу до професії та притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, розподілу адвокатських внесків. Такі речі є неприпустимими, адже антикорупційний компонент має бути обов’язковим для кожного етапу судової реформи.

Законопроект передбачає пільговий період для спрощеного доступу в адвокатуру для суддів та слідчих, яким дозволено впродовж 4 років отримувати свідоцтво на підставі іспиту без проходження стажування. НААУ неодноразово наполягала на тому, що процес стажування дозволяє адаптувати юристів до адвокатської практики, етичних стандартів, розуміння пріоритетності інтересів клієнта та захисту прав людини.

Проект закону №9055 містить численні зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які звужують гарантії адвокатської діяльності. Зокрема, пропонується включити до КПК України ст. 22-1 про зловживання стороною захисту процесуальними правами. До категорії зловживання суд може віднести і подання скарги на певне судове рішення, і подання клопотання (заяви) для вирішення окремого важливого для захисту питання, і заявлення відводу суду тощо.

У викладеній редакції ст. 22-1 КПК законопроекту №9055 прямо суперечить положенням Конституції України, профільним Рішенням Конституційного Суду України та численним рішенням Європейського Суду з прав людини.

Проект закону пропонує спростити процедуру повідомлення про підозру особі зі статусом спеціального суб”єкта, що відкриває можливості для посилення кримінального переслідування адвокатів за їхню правову позицію. Наразі така практика підтверджується офіційною статистикою порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. При цьому запропонована редакція ст. 481 КПК передбачає, що не лише адвокатам, але всім визначеним у ч. 1 ст 481 КПК спеціальним суб”єктам підозра може бути вручена слідчим, прокурором за дорученням керівника Генеральної або обласної прокуратури. Тобто, статус спецсуб”єкта взагалі позбавлено будь-якого сенсу.

“Зважаючи на те, що напрацьований у закритий спосіб законопроект №9055 містить вказані вище, а також низку інших серйозних загроз для подальшого незалежного функціонування інституту адвокатури, підриває гарантії захисту прав громадян, несе ризики для розвитку України як правової демократичної держави, просимо Вас утриматися від підтримки законопроекту №9055 у поданій редакції та врахувати позицію адвокатури України при внесенні змін до профільного законодавства у відповідності до європейських стандартів, реальних потреб адвокатської спільноти та в інтересах посилення конституційних гарантій прав громадян”, – ідеться у резолюції РАУ.

Нагадаємо, 6 вересня 2018 року до Верховної Ради внесено проект закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055. Законопроект визначений Президентом України як невідкладний.