Про можливість зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання

Про можливість зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу роботи, який дає право на допуск до складання кваліфікаційних іспитів та отримання Свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю

21 жовтня 2011 року                                                                                                               м. Київ

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення голови Одеської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про можливість зарахування стажу роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу роботи, який дає право на допуск осіб до складання кваліфікаційних іспиті та отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури вважає за необхідне роз’яснити наступне.

Адвокатом, відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» № 2888-ХII від 19 грудня 1992 року, може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Документом, який підтверджує наявність вищої юридичної освіти, визнається дипломом вищого учбового закладу III-IV рівня акредитації за спеціальністю «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст» або «магістр», що визначено Порядком складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 01 жовтня 1999 року № 6/2 зі змінами внесеними відповідними рішеннями від 13 лютого 2009 року № V/10-166, від 04 червня 2010 року № V/20-419, від 22 жовтня 2010 року № V/23-507.

До стажу роботи у галузі права зараховується діяльність на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти як підстави для заняття таких посад.

Вища кваліфікаційна комісія роз’яснює, що відповідно до змісту ч.1 ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» лише у випадку, коли у кваліфікаційних вимогах до посади передбачена наявність вищої юридичної освіти із присвоєнням кваліфікації не нижче як «Спеціаліста», стаж роботи на такій посаді може бути зарахований в стаж роботи у галузі права.

На посаду секретаря судового засідання призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо стажу роботи (Типова посадова інструкція секретаря судового засідання місцевого загального суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України 20 липня 2005 року № 86).

Згідно типової посадової інструкції секретаря судового засідання апеляційного суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 01 березня 2007 року, № 21, на посаду секретаря судового засідання призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, а також само особи, які закінчили повних два курси навчання за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та продовжують навчання, стаж роботи за фахом в органах судової влади або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше двох років у випадку навчання у вищому навчальному закладі.

Як слідує з вказаних Типових посадових інструкцій абсолютна більшість службових обов’язків у секретаря судового засідання не являються роботою в галузі права і є чисто технічними.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури роз’яснює, оскільки до кваліфікаційних вимог секретаря судового засідання не пред’являється така вимога, як наявність вищої юридичної освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче як «спеціаліст», то стаж роботи на цій посаді не прирівнюється до стажу роботи за спеціальністю юриста, необхідного для складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.