Велика Палата ВС вказала важливі аспекти щодо строків виготовлення судового рішення

Велика Палата Верховного Суду по справі № 9901/177/20 зазначила, що часові межі виготовлення ухвал та рішення, допущені суддею (393 дні), не можуть бути виправдані браком кадрів, навантаженням справ та матеріалів, яке, за даними в. о. голови Київського окружного адміністративного суду, не перевищувало середній показник по суду.

До таких також не може бути віднесено складність роботи системи «Діловодство спеціалізованого суду».

До того ж зі змісту матеріалів справи не вбачається, що суддя вчиняла будь-які дії, які б свідчили про її намір виготовити та надати сторонам у справі судові рішення до часу звернення позивача у справі зі скаргою до ВРП.

На думку ВП ВС, прояви суддівського свавілля необхідно відрізняти від добросовісної суддівської помилки, тобто помилки без ознак умислу або грубої недбалості. Добросовісність указує на те, що суддя діяв сумлінно – з належним ставленням до своїх обов’язків установив фактичні обставини, які підлягають правовій оцінці, оцінив докази та тлумачив закон, але припустився помилки, яка не була настільки очевидною й однозначною.

Приводом для відкриття дисциплінарного провадження і притягнення судді до дисциплінарної відповідальності стала скарга від 13 червня 2019 року на поведінку судді під час розгляду справи за позовом до виконавчого комітету Березанської міської ради Київської області про визнання протиправним та скасування рішення.

Неправомірність дій судді полягала в тому, що вона проголосила вступну та резолютивну частину рішення про відмову в задоволенні позову в цій справі та станом на час подання скарги до ВРП (20 червня 2019 року) не надіслала (вручила) повного тексту судового рішення. До дати внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень судового рішення від 01 серпня 2018 року (02 вересня 2019 року) ОСОБА_2 двічі 25 вересня 2018 року та чотири рази 27 березня 2019 року звертався до канцелярії суду із заявами про отримання повного тексту судового рішення. Виокремлював, що ЄДРСР не містить жодних судових рішень, прийнятих судом у цій справі, що позбавляє його права на апеляційне оскарження.

Друга Дисциплінарна ВРП палата з’ясувала, що повний текст рішення Київського окружного адміністративного суду, постановлений під головуванням судді 01 серпня 2018 року, до ЄДРСР за електронним цифровим підписом судді надіслано 02 вересня 2019 року. Встановила також, що ухвали про відкриття провадження у справі від 18 травня 2018 року та про закриття підготовчого провадження, призначення справи до судового розгляду від 13 липня 2018 року надіслані до ЄДРСР також 02 вересня 2019 року.

За обставин, установлених під час розгляду дисциплінарної справи, Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що зволікання з виготовленням мотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення, вчинене внаслідок недбалості через неналежне ставлення до службових обов’язків, є підставами скоєння суддею дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».

Раніше КАС ВС пояснив, на що повинен дивитися суд, вивчаючи довіреність представника.

Джерело