Захист авторських прав у мережі Інтернет

Інтернет-технології дозволяють завантажувати, зберігати, поширювати різні види інформації, в тому числі об’єкти, які охороняються авторським правом. Проте така «свобода» може завдавати шкоди правам людини, що є неприпустимим. Саме тому важливо знати правила, які охороняють нас від протиправних посягань з боку інших осіб. Оскільки проблема захисту авторських прав у мережі Інтернет є одним з найскладніших та водночас актуальних питань сьогодення, насамперед, дуже складно виявити правопорушника, а також притягнути його до відповідальності, довести факт порушення авторського права.

Авторське право захищає

Все те, що було створене творчою працею людини: твори в галузі науки, літератури та мистецтва, виступи, лекції, промови, проповіді, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, фотографічні твори (в тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії), ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності, похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів тощо.

Які права надаються автору твору?

Авторське право складається з немайнових (особистих) і майнових прав автора. Немайнові права є невідчужуваними, тобто у будь-якого твору є автор, який завжди залишатиметься автором — з моменту створення цього твору і на весь час його існування. Майнові права можна передавати іншим особам як подарунок, за домовленістю або за винагороду. Особа, яка має майнові права на твір, є його правовласником. Вона має право використовувати твір на власний розсуд (продавати примірники, перекладати, видавати, екранізувати тощо).

Як захиститися?

Варто зазначити, що авторське право не вимагає обов’язкової державної реєстрації чи будь-якого іншого спеціального оформлення. Хоча така реєстрація була б додатковим захистом вашого авторського права. Свідоцтво про реєстрацію авторського права, видане Державною службою інтелектуальної власності України, є найбільш значущим доказом приналежності авторських прав, а також дата створення твору. Для позначення авторського права в публікаціях використовується знак охорони авторського права, після якого вказується ім’я автора та рік публікації твору. Знак охорони авторського права виглядає таким чином: ©

Один зі способів захисту авторського права

Одним з наймасовіших порушень авторського права є протиправне розміщення письмового твору автора в мережі Інтернет. Якщо на певному сайті розміщена недостовірна, сфальсифікована інформація або така, що порушує авторське право, потерпіла особа може звернутися з вимогою про видалення такої інформації.

Відповідно до п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. №1, належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є власник вебсайту. Згідно із ЗУ «Про авторське право і суміжні права», власником вебсайту вважається особа, яка є володільцем облікового запису, встановлює порядок та умови використання вебсайту. За відсутності доказів іншого, власником вебсайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до вебсайту, та (або) отримувач послуг хостингу. Інформація про реєстраторів доменного імені у відкритому доступі міститься на інформаційному ресурсі Whois.

Починаючи з березня 2017 р. в Україні діє спеціальний порядок припинення порушень авторського права та (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет відповідно до ст. 52‑1 Закону України «Про авторське право та суміжні права».

У разі порушення будь-якою особою авторського права та (або) суміжних прав, вчиненого з використанням мережі Інтернет, особа, права якої були порушені, має право звернутися до власника вебсайту або вебсторінки, на яких розміщена або в інший спосіб використана відповідна електронна інформація, із заявою про припинення порушення.

Заява про припинення порушення повинна містити такі дані: ідентифікаційні відомості про заявника; вид та назву об’єкта авторського права або суміжних прав, про порушення права на який йдеться у заяві; вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт авторського права або суміжних прав; гіперпосилання на розміщену в мережі Інтернет інформацію; відомості про постачальника послуг хостингу, який надає послуги. Після отримання заяви відповідальна особа зобов’язана вилучити інформацію, що порушує право скаржника.

Якщо вимога залишається без задоволення, можна звернутися за захистом свого порушеного права до суду. Важливими доказами авторства в суді є такі матеріали: свідоцтво про авторське право; фіксоване звернення до суб’єкта, що порушує авторське право, зі спробою досудового врегулювання спору (наприклад, шляхом підписання ліцензійного договору); експертиза на тотожність або схожість творів, виконана відповідним експертом; підписані ліцензійні договори з чітко визначеними сумами (винагородами) за використання цього об’єкта авторського права (для суб’єктів, які вимагають компенсації збитків).

Фото- та відеоматеріали можуть бути підтвердженням авторського права лише у випадку їх відповідності електронним доказам. Зокрема, у Постанові від 27.11.2018 р. у справі №914/2505/17 Верховний Суд дійшов висновку, що надане відео не може вважатися належним та достатнім доказом фіксування подій, оскільки не містить необхідних реквізитів електронного доказу (зокрема, фіксації дати та часу зйомки, місця події тощо). Отже, необхідно, щоб на електронних доказах було відображено дату, а також час та місце їх створення.

Національне законодавство виділяє такі основні способи захисту авторського права: адміністративно-правовий, кримінально-правовий та цивільно-правовий. Останній, мабуть, є найдієвішим. Справа про адміністративне правопорушення може принести автору хіба що моральне задоволення, адже за вчинене правопорушення злочинець розрахується лише з державою, сплативши відповідну суму штрафу (як правило, символічну).

Висновок

Потрібно захищати свої права в суді. Чим більше кейсів щодо захисту авторського права буде з’являтися в інформаційному просторі, тим серйознішим буде до них ставлення. Зокрема, нещодавно рішенням від 16.09.2019 р. у справі №914/968/19 Господарський суд Львівської області зобов’язав власників трускавецького дельфінарію «Оскар» сплатити 245 888 грн за нелегальне використання музики. 25.04.2018 р. у приміщенні дельфінарію було проведено фіксацію використання музичних творів. Серед використаних об’єктів майнових авторських прав був твір «Get Lucky» у виконанні Daft Punk feat Pharrell. На підставі відеофіксації приватна компанія «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» подала позов проти власника дельфінарію про виплату компенсації у зв’язку з порушенням майнових авторських прав, оскільки суб’єктом майнових авторських прав щодо пісні «Get Lucky» є ТОВ «Ворнер Мьюзік Україна».

Джерело