Звіт делегації Ради адвокатів Київської області до ПАРЄ.

У відповідності до порядку денного, Комітет з правових питань та прав людини (ПАРЄ)  у Страсбурзі (Palais de l’Europe) 12 жовтня 2017 року о 8:30 – 10:00 (зал 10) провів слухання  на тему «Прийняття  Європейської конвенції про професію адвоката».  Доповідачем  з питання порядку денного була пані Сабієн Лагай-Баттеу (Бельгія), після доповіді якої відбувся обмін думками. Дискусії відбувалися за участю: пана Лоран Петтіті –  голови Ради юристів та юридичних товариств Європи (CCBE), члена Постійної Делегації Європейського суду з прав людини (Франція), пана П’єра Гарднера – члена Постійної делегації CCBE в Європейському суді людини (Лондон, Великобританія), пані Айсе Бінгол Демир – турецького юриста, яка на даний час проживає в Лондоні, Великобританія, а також українських адвокатів – членів Адвокатського об’єднання «Національна колегія адвокатів» Віталія Наум, Любові Бартащук та Сергія Наум.

В ході обговорення членами Комітету були наведені аргументи на користь прийняття Європейської конвенції про професію адвоката (проект та пояснювальна записка були надані присутнім  учасникам дискусії та викладаємо нижче), серед яких відзначимо наступні:

–          Негативна тенденція, яка останнім часом свідчить про підвищення ризиків та нових загроз для адвокатської діяльності, веде до того, що робота адвокатів перестає бути ефективною і безпечною, що загалом має тяжкі наслідки для реалізації прав людини клієнтів на захист;

–          Адвокати країн – членів Ради Європи зазнають систематичних порушень своїх професійних прав (ототожнення адвоката з клієнтом; порушення професійної таємниці, зокрема, правил розмови з клієнтом, кореспонденції тощо; розголошення та вилучення документів, доручених адвокату; порушення права на повагу до приватного життя; порушення  принципу застосування режиму адвокатської таємниці до електронних даних та інше) .

–          Обшуки у «житлі» адвокатів, – виникнення проблемних питань пов’язані з тим, що національні законодавства країн-членів ЄС не встановлюють чітких заборон та виключень на їх проведення, хоча це було предметом розгляду ЄСПЛ у справах «Німитц проти Німеччини» від 16.12.1992,  №13710/88; «Колісниченко проти Росії» від 09.04.2009, №19856/04; «Головань проти України» від  05.07.2012, № 41716/06 та інших;

–          Порушення  принципу застосування режиму адвокатської таємниці до електронних даних залишається проблемним, не дивлячись на позицію ЄСПЛ, викладеній у рішенні у справі «Визер (Wieser)  і компанія «Бикос Бетейлигунген ГМБХ» (Bicos Beteiligungen Gmb) проти Австрії» від 16.10.2007, №74336/01;

–          Не дивлячись на низку рішень ЄСПЛ, присвячених порушенню адвокатської таємниці національними юридичними органами в ході контролю за кореспонденцією адвоката з його клієнтом («Кемпбелл і Фелл проти Об’єднаного Королівства»від 28.06.1984, №7819/77, 7878/77; «Селахаттина Ердема (за його словами) або Дурана Калкана (за даними суду) проти Туреччини» від 05.07.2001р., суди віддають пріоритет у регулюванні адвокатської таємниці нормам національного законодавства.

Ці та інші факти та доводи, викладені учасниками дискусії, переконливо свідчать про необхідність прийняття Європейської Конвенції про професію адвоката, як правового акту, який містив би норми зобов’язального права, оскільки Рекомендації №R (2000)21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності адвокатів,  який діє на даний час, мають виключно рекомендаційний характер.  13 листопада 2017 року у Парижі (Франція) відбудуться додаткові слухання з наведеного питання, а на засіданні Комітету з правових питань та прав людини (ПАРЄ)   у грудні 2017 року за результатами вивчення усіх наданих Комітету матеріалів, слухань, пропозицій, які надійдуть до Комітету,  буде заслуханий проект доповіді з наведеного питання.

  •        Без забезпечення права на захист (правову допомогу) не існує правова держава, відсутнє верховенство права.
  •        Одним із необхідних складових принципу верховенства права є забезпечення системи противаг і стримувань з тим, щоб гарантувати, аби жодна із сторін не могла домінувати ні у судовому провадженні, ні під час проведення досудового розслідування.
  •        Незалежність адвокатури, як і незалежність суддів, є  гарантіями  дотримання та здійснення захисту прав людини.
  •        Приєднуємося до обговорення і пропозицій проекту Європейської конвенції про професію адвоката, оскільки в результаті багаточисельних зустрічей та обговорень, чітко зрозумілим є те, що незалежність судової системи, наявність дієвого механізму дотримання гарантій адвокатської діяльності  є необхідною складовою демократичного суспільства.