Адвокатські запити: практика Апеляційного суду Київської області

Справа № 361/3248/17   Головуючий у І інстанції Міхієнкова Т. Л.Провадження № 33/780/815/17   Доповідач у 2 інстанції Гриненко Категорія 373   29.08.2017.
ПОСТАНОВА
Іменем України
29 серпня 2017 року суддя Апеляційного суду Київської області Гриненко О.І., розглянувши апеляційну скаргу, подану ОСОБА_1 на постанову Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 липня 2017 року, винесену відносно
ОСОБА_1, працюючого на посаді в.о. начальника Броварської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, за адресою
В С Т А Н О В И В :
Постановою Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 липня 2017 року ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП та закрито провадження в справі про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.
Як вбачається з постанови суду, 15 березня 2017 року канцелярією Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області був отриманий адвокатський запит адвоката Головненка Д.О., який зареєстрований  за вхідним № 43. Таким чином, в.о. начальника Броварської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_1 зобов’язаний був надати відповідь не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту, тобто кінцевий термін для надання інформації  – 22 березня 2017 року. Листом від 23 березня 2017 року, відправленим 24 березня 2017 року, ОСОБА_1 була надана несвоєчасна інформація на адвокатський запит. Таким чином, ОСОБА_1, який виконував обов’язки начальника Броварської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, не надавши своєчасно відповідь на адвокатський запит адвоката Головненка Д.О. порушив вимоги ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.
Не погоджуючись із судовим рішенням, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу на постанову судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 липня 2017 року, в якій просить оскаржувану постанову судді скасувати та закрити провадження у справі.
У своїй апеляційній скарзі ОСОБА_1 зазначає про те, що постанова судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 липня 2017 року, винесена відносно нього, є необґрунтованою та прийнята з порушенням норм процесуального права.
Зокрема, апелянт вказує про неврахування суддею місцевого суду порушень при складенні протоколу про адміністративне правопорушення серії КС № 00045 від 15 травня 2017 року відносно нього, які, на його думку, виразилися в тому, що вказаний протокол складений не в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, без отримання пояснень цієї особи, без роз’яснення йому прав та обов’язків, передбачених ст. 268 КУпАП, без надання можливості реалізувати своє право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, із зазначенням недостовірних відомостей, так як станом на дату складення протоколу посаду виконувача обов’язків начальника Броварської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_1 вже не займав. Також, апелянт зазначає про відсутність підпису потерпілого на протоколі про адміністративне правопорушення та не долучення до протоколу матеріалів, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, а також копії ордеру. На переконання апелянта, відсутність копії ордеру позбавляла суд можливості встановити, чи відповідав адвокатський запит вимогам ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Крім того, ОСОБА_1 вказує про передачу складеного відносно нього протоколу про адміністративне правопорушення до суду з порушенням строків, передбачених чинним законодавством.
Апелянт стверджує про те, що Броварська ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області вчасно надала відповідь на запит адвоката Головненка Д.О., але через існуючі на той час технічні проблеми щодо реєстрації вихідної кореспонденції не вдалося зареєструвати відповідь 22 березня 2017 року у автоматизованій інформаційній системі «Управління документами».
Крім того, апелянт вказує про те, що оскільки структурні підрозділи Броварської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області мають право самостійно здійснювати реєстрацію та розсилку документів вихідної кореспонденції, в даному випадку він не повинен нести відповідальність за несвоєчасну реєстрацію та відправлення відповіді на запит.
Також, апелянт вказує про неповідомлення його судом першої інстанції про місце і час розгляду справи відносно нього, що позбавило його можливості реалізувати свої права, передбачені ст. 268 КУпАП.
Переглянувши справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1, який до суду апеляційної інстанції не з’явився, уповноваживши представляти його інтереси інспектора Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, який в силу ст.271 КУпАП не може виступати захисником апелянта, так як не є адвокатом, а відтак, не був допущений до розгляду справи, вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення та доводи апеляційної скарги, вважаю правильним апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.
За наслідками перевірки рішення суду першої інстанції в межах доводів, викладених в апеляційній скарзі, встановлено, що при розгляді матеріалів адміністративної справи, судом було своєчасно, всебічно, повно та об’єктивно, з’ясовано всі обставини, які мають значення для правильного її вирішення, при цьому, на підтвердження вказаних обставин досліджені докази, що містяться в матеріалах справи, зокрема, фактичні дані, що містяться в протоколі про адміністративне правопорушення серії КС № 00045 від 15 травня 2017 року (а.с.2 б), заяві адвоката Головненка Д.О про адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-3 КУпАП. Крім того, на підтвердження вини ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП, суд першої інстанції обґрунтовано послався на запит адвоката Головненка Д.О., складений в порядку ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який надійшов до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області 15 березня 2017 року та на лист – відповідь Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області від 23 березня 2017 року № 196/10/10-06-23 за підписом ОСОБА_1 як посадової особи інспекції. Зазначені документи підтверджують факт несвоєчасного, всупереч вимогам ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», надання відповіді в.о. начальником Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 на запит адвоката, направленого в порядку ст. ст. 20, 24 зазначеного Закону (а.с. 3-10).
Таким чином, на переконання апеляційного суду, висновок суду першої інстанції щодо наявності в діях ОСОБА_1 ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.212-3 КУпАП, є законним та обґрунтованим, а доводи апелянта щодо недостатнього з’ясування судом всіх обставин справи є неспроможними.
Посилання ОСОБА_1 на неврахування судом першої інстанції допущених, на його думку, порушень при складенні протоколу про адміністративне правопорушення серії КС №00045 від 15 травня 2017 року, не заслуговують на увагу. Як вбачається з матеріалів справи, протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 повністю відповідає вимогам ст. 256 КУпАП. ОСОБА_1 відмовився від надання пояснень щодо обставин, зазначених у протоколі та від його підпису, про що уповноважений Радою адвокатів Київської області щодо складання протоколів вніс вказану інформацію до протоколу. 26 травня 2017 року копія протоколу про адміністративне правопорушення направлена особі, відносно якої він складений, тобто ОСОБА_1 рекомендованим листом, про що свідчить копія фіскального чеку про відправку ПАТ «Укрпошта», поштове відділення Київ-80 (а.с.13-14).
Посилання в апеляційній скарзі ОСОБА_1 на те, що відповідь на запит адвоката була надана несвоєчасно в результаті технічних проблем з реєстрацією вихідної кореспонденції в автоматизованій системі Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, нічим конкретно не підтверджується, більше того, як вбачається з матеріалів справи, відповідь за підписом виконувача обов’язків начальника інспекції ОСОБА_1 датована саме 23 березня 2017 року.
Не заслуговують на увагу і доводи апеляційної скарги ОСОБА_1 щодо неправомірності складання протоколу відносно нього 15 травня 2017 року, з огляду на те, що він на той час вже не виконував обов’язків начальника інспекції, так як саме ОСОБА_1, будучи в.о. начальника Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, тобто суб’єктом адміністративної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.212-3 КУпАП, не надав своєчасно відповідь на запит адвоката.
Доводи апеляційної скарги ОСОБА_1 щодо порушення судом першої інстанції його прав, передбачених ст.268 КУпАП, а саме неповідомлення про дату розгляду справи про адміністративне правопорушення є безпідставними, так як в матеріалах справи наявний судовий виклик, який ОСОБА_1 не отримав, та який був повернутий до суду відділенням пошти за закінченням терміну зберігання (а.с.52-53). Більше того, ОСОБА_1 не виявив бажання реалізувати свої права, передбачені ст.268 КУпАП і в суді апеляційної інстанції, направивши до суду службову особу Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області представляти його інтереси за довіреністю, всупереч вимог ст.271 КУпАП щодо участі захисника у справах про адміністративні правопорушення.
Неправильного застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права при розгляді справи судом першої інстанції не встановлено.
З урахуванням вищезазначеного, вважаю, що постанова Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 липня 2017 року, прийнята відносно ОСОБА_1, є законною та обґрунтованою і апеляційних підстав для її зміни чи скасування не вбачаю.
Керуючись ст. 294 КУпАП, суд –
ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.
Постанову судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 липня 2017 року, якою закрито на підставі п.7 ч.1 ст.247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення щодо притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч.5 ст.212-3 КУпАП, – залишити без змін.
Постанова апеляційного суду є остаточною й оскарженню не підлягає.
     Суддя                                            О.І. Гриненко