Адвокатські запити: практика Тетіївського районного суду.

Провадження по справі № 3/380/501/17
Справа № 380/1506/17
 Постанова
Іменем України
1 листопада 2017 року суддя Тетіївського районного суду Київської області Косович Т.П., розглянувши матеріали, які надійшли від Ради адвокатів Київської області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого головою Теліжинецької сільської ради Тетіївського району Київської області, до адміністративної відповідальності протягом року не притягувався, за ст. 212-3 ч. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
встановив:
      ОСОБА_1, працюючи головою Теліжинецької сільської ради Тетіївського району Київської області, 01.08.2017 року надав інформацію на адвокатський запит адвоката ОСОБА_2 від 19.07.2017 року, яка не відповідає дійсності, а саме повідомив, що не володіє інформацією про участь сільського голови на зустрічі, яку проводив заступник голови Тетіївської РДА ОСОБА_3, чим порушив вимоги ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В судовому засіданні ОСОБА_1 своєї вини у вчиненому правопорушенні не визнав, суду пояснив, що дійсно був присутній на робочій зустрічі з приводу рибогосподарської діяльності ТОВ «РГ «ТІБР», проте жодного документального підтвердження цього сільська рада не має, оскільки зустріч проводив заступник голови Тетіївської РДА ОСОБА_3. Розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, заслухавши пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, суд вважає, що в діях ОСОБА_1 вбачається склад адміністративного правопорушення, передбачений ст. 212-3 ч. 5 КУпАП, що є підставою для притягнення його до адміністративної відповідальності, виходячи з такого. Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
     Відмова в надані інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності тягне за собою відповідальність встановлену ч. 5ст. 212-3 КУпАП. Як вбачається з матеріалів справи, адвокатський запит адвоката ОСОБА_2 від 19.07.2017 року (а.с.6-7) ОСОБА_1 отримав 25.07.2017 року. Запит стосувався підтвердження чи спростування участі Теліжинецького сільського голови ОСОБА_1 на зустрічі, яку проводив заступник голови Тетіївської РДА ОСОБА_3 наприкінці травня 2017 року по питанню режиму рибогосподарської експлуатації водойми та рибогосподарської діяльності ТОВ «РГ «ТІБР» та Теліжинецькому ставу. Якщо зустріч проводилася за участю Теліжинецького сільського голови ОСОБА_1, то необхідним було вказати питання, які обговорювались та прийняті по них рішення. Запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом, а тому останній зобовязаний був надати її в строк до 30.07.2017 року включно. Листом від 01.08.2017 року ОСОБА_1 направив адвокату ОСОБА_2 відповідь, в якій зазначив, що Теліжинецька сільська рада не володіє інформацією про участь сільського голови ОСОБА_1 на зустрічі, яку проводив заступник голови Тетіївської РДА ОСОБА_3 (а.с.10). Аналізуючи поданий адвокатський запит та надану відповідь на нього, суд приходить до висновку, що надана ОСОБА_1 відповідь на адвокатський запит від 19.07.2017 року не відповідає дійсності, що підтверджується матеріалами справи та поясненнями ОСОБА_1, наданими в судовому засіданні, а тому визнає його винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 212-3 ч. 5 КУпАП.
Обираючи міру покарання ОСОБА_1, суд враховує те, що останній притягується до адміністративної відповідальності вперше, а тому вважає за необхідне накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того відповідно до ст.40-1 КУпАП, Закону України «Про судовий збір» з ОСОБА_1 необхідно стягнути судовий збір в сумі 320грн. 00коп.
Керуючись ст.ст. 40, 40-1, 212-3 ч. 5, 283, 284 КУпАП, ЗУ «Про судовий збір»,
                                                             постановив :
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-3 ч. 5 КУпАП, притягнути до адміністративної відповідальності і піддати адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 25 (двадцяти пяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 (чотириста двадцять пять) гривень.
Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, 320 (триста двадцять) гривень судового збору на рахунок 31215256700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, код за ЄДРПОУ – 37993783, одержувач ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106.
Постанова може бути оскаржена на протязі десяти днів через Тетіївський районний суд до Апеляційного суду Київської області.
                 Суддя :                                                                     Т.П.Косович
Постанова набрала законної сили «___» ___________________20___р.
Строк предявлення постанови до виконання до «___» ________________20___р.