НААУ звернулася до правоохоронних органів і судів щодо неприпустимості ототожнення адвокатів з клієнтами

Національна асоціація адвокатів України звернулася до Офісу генерального прокурора, МВС, Нацполіцію, СБУ, НАБУ, ДБР, а також НАЗК, Ради суддів України, Верховного суду, Вищий антикорупційного суду щодо неприпустимості порушень прав адвокатів, зокрема, ігнорування заборони ототожнювати адвокатів з клієнтами.

НААУ наголошує на конституційному статусі адвокатури та вказує на те, що ніхто не може обмежити конституційне право громадян на професійну правничу допомогу.

«Конституційне право на професійну правову допомогу необхідно розглядати в якості одного з ключових елементів у механізмі реалізації права особи на судовий захист (стаття 55 Конституції України) та реалізації всього обсягу конституційних прав і свобод громадян. За змістом ст. 64 Конституції України конституційне право кожного на професійну правничу допомогу не може бути обмежене. Ніхто – ні громадяни, ні держава – не має права перешкоджати отриманню правової допомоги», – ідеться у зверненні.

Права адвокатів захищені цілою низкою державних гарантій, серед яких заборона будь-якого втручання і перешкод здійсненню адвокатської діяльності; заборона вимагати від адвокатів та від професійно пов’язаних із ним осіб надання відомостей, що є адвокатською таємницею; заборона допиту адвокатів з питань, що містять адвокатську таємницю; окремий порядок проведення стосовно адвокатів оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду; заборона проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності; спеціальний режим охорони життя, здоров’я, честь і гідність адвокатів та членів його сім’ї; заборона втручання у приватне спілкування адвокатів з клієнтами; заборона втручання у правову позицію адвоката та багато інших (ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

При цьому такі та інші гарантії адвокатської діяльності спрямовані на забезпечення саме клієнтів адвокатів ефективною правовою (правничою) допомогою та є системою гарантованих державою запобіжників будь-якого стороннього впливу, що може знизити якість та ефективність такої допомоги.

Профільний закон деталізує гарантії адвокатської діяльності та професійні права адвокатів. Так, статтею 23 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачена пряма заборона ототожнення адвоката з клієнтом. Ця норма відображає міжнародні рекомендації щодо забезпечення прав адвокатів, відповідно до яких органи державної влади не мають права будь-яким чином втручатися в діяльність адвоката, повинні визнавати право адвоката відстоювати інтереси клієнта в будь-якому суді і дотримуватися заборони асоціювати адвокатів зі злочинами, політичними переконаннями або іншими справами їх клієнтів. Зокрема, заборона на ототожнення адвокатів з клієнтами встановлена Основними принципами про роль юристів ООН і є міжнародним стандартом гарантій адвокатської діяльності.

На жаль, в Україні порушення цієї заборони перетворюється на поширену практику в діяльності судів і правоохоронних органів. Відкриваються провадження, де адвокат ідентифікується як учасник злочинного угруповання, разом із своїм клієнтом.

«Небезпека полягає в тому, що сприяє таким порушенням відповідна риторика засобів масової інформації та активістів, які формують негативну громадську думку про інститут адвокатури в цілому та вчиняють тиск на захисників у окремих судових справах. Ототожнення адвокатів з клієнтами – це не просто заяви окремих осіб або якісь упереджені висловлювання. Цей тип порушень прав адвокатів набрав нову форму – агресивної поведінки і фізичного впливу з боку окремих радикальних організацій. На думку цих організацій, а їхня позиція задекларована публічно і відкрито, не всі громадяни мають право на адвоката, не всі громадяни можуть вільно вибирати адвоката і не всі адвокати можуть працювати в суді. Такі псевдоактівісти ставлять фільтри, ідеологічні або політичні, але вважають це своїм розумінням справедливості. Це дискримінація принципів рівності всіх перед законом і порушення конституційних прав людей», – ідеться у зверненні.

Національна асоціація адвокатів України неодноразово звертала увагу на неприпустимість порушення гарантій адвокатської діяльності. НААУ інформувала міжнародних партнерів як про окремі випадки ототожнення адвоката з клієнтом у резонансних справах, так і про усталену тенденцію у практиці судів, правоохоронців та громадських активістів. Зокрема, такі листи були направлені до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Національної поліції; Ради суддів України, Вищої ради правосуддя. Звернення НААУ були направлені до Ради правничих та адвокатських товариств Європи, Міжнародної комісії юристів, Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Про окремі випадки ототожнення адвокатів з клієнтом в Україні неодноразово згадувалося у доповідях Управління Верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію в Україні. цій темі було присвячено дискусію під час конференції, організованої Національною асоціацією адвокатів України за участю уповноваженого представника управління спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з прав людини у 2018 році.

Зростання тиску на адвокатуру загрожує погіршенням стану дотримання прав людини в Україні. Обидві тенденції мають бути оцінені міжнародними правозахисними організаціями, які мають необхідні інструменти для змін на державну політику в цій сфері.

«Наголошуємо на тому, що професійні права, честь і гідність адвоката  гарантуються і охороняються Конституцією України, законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами, а життя, здоров’я, честь і гідність адвоката перебуває під охороною держави і посягання на них тягне за собою відповідальність, передбачену законом», – нагадує НААУ.

У цьому контексті НААУ готова надати практичну допомогу у навчанні працівників правоохоронних органів та суддів з тематики запобігання порушенням прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

«У разі виникнення таких порушень просимо вживати всіх заходів для ідентифікації та притягнення усіх причетних до передбаченої законом відповідальності, а також відновлення обсягу наданих адвокатам професійних прав і гарантій адвокатської діяльності», – звертається НААУ до правоохоронних органів та судів.