Нові ПАЕ як дзеркало адвокатського самоврядування в Україні.

експерт програми «Адвокат Майбутнього», адвокат, к.ю.н., доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ ім. Тараса Шевченка,ткеруючий партнер АО «Мельник, Кухнюк і партнери»
«Юридична Газета» в межах програми «Адвокат Майбутнього» розпочинає серію публікацій, присвячених змінам до Правил адвокатської етики (далі – ПАЕ). Метою циклу є спроба неупередженого аналізу зазначених змін з позиції необхідності їх внесення, обсягу, відкритості розробки та затвердження, порядку оприлюднення, змістовності, відповідності міжнародним стандартам адвокатської деонтології та оцінки можливих ризиків для адвокатської спільноти України.

Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 09.06.2017 р. затвердив зміни до ПАЕ, які 18.07.2017 р. були оприлюднені на офіційному веб-сайті НААУ. На жаль, вказані зміни залишилися поза увагою адвокатської спільноти. Можна було спостерігати лише поодинокі публікації в юридичних ЗМІ та коментарі у професійних групах у мережі Facebook, де обговорювався новий розділ ПАЕ, який стосується дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет.

При цьому варто пам’ятати, чинний Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проголошує, що дотримання ПАЕ – це один з основних професійних обов’язків адвоката (п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону); порушення ПАЕ є дисциплінарним проступком та може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону); систематичне або грубе одноразове порушення ПАЕ є підставою для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від 1 місяця до 1 року (п. 3 ч. 2 ст. 31 Закону); порушення, що підриває авторитет адвокатури України, є підставою для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Необхідність внесення

З боку керівництва НААУ не вдалося знайти чіткого та зрозумілого обґрунтування необхідності внесення змін до ПАЕ. З нечисельних повідомлень в юридичних ЗМІ випливає, що внесення змін до ПАЕ викликано потребою приведення термінології ПАЕ у відповідність із терміном «професійна правнича допомога», зазначеним у Конституції України; вдосконалення та уточнення ПАЕ з урахуванням українських реалій; уточнення формулювань та уніфікації їх застосування; надання захисту від безпідставного тиску на адвокатів з боку скаржників; покращення ПАЕ в частині діяльності адвокатів, які співпрацюють із центрами БВПД; подальшої гармонізації ПАЄ з вимогами міжнародних професійних організацій. Водночас у повідомленнях більшості юридичних ЗМІ необхідність внесення змін до ПАЕ пояснювалося встановленням вимог дотримання норм адвокатської етики під час спілкування адвокатів у соціальних мережах та використання мережі Інтернет.

Обсяг змін

Порівняння тексту змін, затверджених з’їздом 09.09.2017 р., з текстом ПАЕ, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 р., свідчить про те, що змін зазнали Преамбула та ст. 2, 4, 5-24, 26-29, 32-37, 39, 40, 42-49, 51-54, 57-60, 62-64, 67 ПАЕ. При цьому переважна більшість змін до вказаних статей мають не лише редакційний, а й змістовний характер. Наприклад, ст. 31 «Обмеження щодо майнових угод адвоката з клієнтом» повністю вилучено з тексту ПАЕ. Окрім того, текст ПАЕ доповнено новим розділом «Дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет», який складається з 4-х статей (ст. 57-60). Отже, змін зазнали Преамбула та 54 із 67 статей ПАЕ, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України, одна стаття повністю вилучена з тексту. Загалом, змін зазнали 83,6% норм ПАЕ 2012 р., при цьому загальна кількість статей (в результаті додання 4-х нових) збільшилася з 67 до 70. Фактично, внесення зазначених змін є викладенням ПАЕ у новій редакції, що не можна виправдати необхідністю врегулювання питань дотримання норм адвокатської етики під час спілкування адвокатів у соцмережах та використання мережі Інтернет.

Транспарентності розробки та затвердження

Як свідчить інформація з відкритих джерел, питання про внесення змін до ПАЕ було включено до порядку денного Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 р. рішенням РАУ від 16.02.2017 р. №42. У листі Керівника секретаріату НААУ на адресу київського адвоката Ростислава Кравця, розміщеного у мережі Facebook, зазначено, що проект змін до ПАЕ розроблено Робочою групою НААУ, створеною на підставі розпорядження Голови НААУ, РАУ від 28.04.2017 р. №36, у складі 8-ми осіб на чолі із заступником голови РАУ Валентином Гвоздієм, та прийнято за основу на засіданні РАУ 27.05.2017 р. Варто зауважити, що рішення РАУ про прийняття за основу проекту змін до ПАЕ від 27.05.2017 р., а також текст проекту змін до ПАЄ на офіційному сайті НААУ не оприлюднювалися. За день до проведення з’їзду проект змін до ПАЕ разом з іншими матеріалами з’їзду був надісланий до рад адвокатів регіонів. Делегати з’їзду отримали проект змін до ПАЕ в день проведення з’їзду під час реєстрації. Отже, проект нової редакції ПАЕ до винесення на затвердження Звітно-виборного з’їзду адвокатів ніде не оприлюднювався, серед адвокатів попередньо не обговорювався, делегати Звітно-виборного з’їзду адвокатів України, обрані конференціями адвокатів регіонів, не уповноважувалися на затвердження змін до ПАЕ конференціями адвокатів регіонів.

Як відомо з повідомлень у юридичних ЗМІ, за затвердження Правил адвокатської етики проголосувало 112 делегатів Звітно-виборного з’їзду адвокатів. 12 делегатів проголосувало проти, а 5 – утрималось. Також з відкритих джерел відомо, що у роботі цього з’їзду прийняло участь 284 делегата. Відповідно до ч. 8 ст. 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у з’їзді. Отже, для затвердження нової редакції Правил адвокатської етики необхідно було отримати не менш ніж 143 голосів делегатів з’їзду. Така безпрецедентна закритість у процесі розробки та вочевидь нелегітимність затвердження нової редакції ПАЕ абсолютно не відповідає принципам і завданням адвокатського самоврядування, викладеним у ст. 43, 44 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», загальновизнаним міжнародним стандартам організації та діяльності адвокатури, не сприяє довірі адвокатів як щодо доброчесної мети внесення змін до ПАЕ, так і загалом до керівництва НААУ, РАУ.

Порядок оприлюднення

Текст нової редакції ПАЕ був оприлюднений на офіційному веб-сайті НААУ лише 18.07.2017 р. (на 40-й день після їх прийняття). Таким чином НААУ продовжила ганебну практику оприлюднення найважливіших документів адвокатського самоврядування протягом тривалого часу після їх прийняття. Ця практика склалася ще у 2012 р. після проведення установчого з’їзду адвокатів України. Адже попередня редакція ПАЕ, прийнята Установчим з’їздом адвокатів 17.11.2012 р., вперше була оприлюднена на офіційному сайті ВКДКА лише 18.01.2013 р. (через більше ніж 2 місяці після їх затвердження з’їздом). Саме ця дата була зазначена у тексті правил, розміщеному на офіційному сайті ВКДКА. На жаль, така практика оприлюднення офіційних документів НААУ не є винятковою. Наприклад, Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений рішенням РАУ від 16.02.2013 р. №85, вперше був оприлюднений на сайті НААУ лише 01.06.2013 р.

Повернемося до Правил адвокатської етики. Наслідком тривалої затримки оприлюднення Правил адвокатської етики у 2012 р. стала поява нових положень та додаткової статті, яких не було у тексті проекту Правил, що виносився на голосування на Установчому з’їзді адвокатів. У цьому легко переконатися, порівнявши текст проекту ПАЕ, опублікований напередодні Установчого з’їзду адвокатів, з текстами, які було опубліковано в журналі «Український адвокат» №10(74) за жовтень 2012 р. (далі – проект АУ) та розміщено на сайті Асоціації адвокатів України (далі – проект ААУ).

По-перше, ч. 3 ст. 12 обох проектів «Повага до адвокатської професії» була доповнена наступним реченням: «Критика діяльності, рішень, порядку формування, членів органів адвокатського самоврядування тощо не може бути спрямована на приниження авторитету адвокатури, адвокатської професії та статусу адвоката, бути вираженою у принизливій чи такій, що порочить честь, гідність та ділову репутацію особи формі, а також містити завідомо неправдиву інформацію або заклики до невиконання рішень органів адвокатського самоврядування».

По-друге, ст. 57 проекту УА (ст. 62 проекту ААУ) «Етичні особливості відносин між адвокатами та органами адвокатського самоврядування» була доповнена ч. 2, 3 такого змісту: «Рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями. Адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, зобов’язані неухильно виконувати свої повноваження згідно із законодавством, брати участь в роботі органів адвокатського самоврядування, до яких їх обрано, дотримуватись вимог закону та актів НААУ, не допускати дій чи бездіяльності, що завдають шкоди адвокатурі в цілому або блокують роботу окремих органів адвокатського самоврядування».

По-третє, ст. 58 проекту УА (ст. 63 проекту ААУ) «Правові наслідки порушення Правил адвокатської етики» була доповнена ч. 2 такого змісту: «У разі звернення зі скаргами щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, чи якщо скаржниками стосовно порушення цих Правил виступають адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, з метою забезпечення неупередженості та об’єктивності при розгляді зазначених скарг Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури забезпечує перерозподіл та направлення таких заяв (скарг) для розгляду до КДКА іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до органів адвокатського самоврядування».

Важливо зазначити, що саме ці «нові» норми ПАЕ, які не приймалися Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2017 р., а з’явилися у тексті ПАЕ пізніше, створили правову основу для непоодиноких випадків переслідування адвокатів за публічні висловлювання та участь у діяльності органів адвокатського самоврядування, що стали предметом серйозного занепокоєння експертів Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи, а також Міжнародної комісії юристів.

Маємо надію, що цього разу затримка з оприлюдненням змін до ПАЕ не була викликана суттєвим коригуванням тексту нової редакції ПАЕ вже після її затвердження Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 р.

Далі буде…

«Матеріал, викладений у цій статті – це особисті погляди автора. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат Майбутнього», Асоціації правників України, Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади».

Інфодовідка

«Адвокат Майбутнього» – перша канадсько-українська програма професійного розвитку адвокатів, спрямована на розвиток soft skills. Вона була розроблена канадськими адвокатами та адаптована українськими експертами.

З 707 конкурсантів було обрано 111 адвокатів, які протягом 2017 р. пройдуть 4 модулі у Києві, Львові, Харкові та Одесі. Теми модулів: «Робота з клієнтом», «Взаємодія адвоката з судом та іншими учасниками процесу», «Комунікація в адвокатській спільноті», «Зв’язки з громадськістю та медіа».

Програма реалізується Асоціацією правників України (АПУ) та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, що надають безоплатну правову допомогу (BALAP), за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується урядом Канади.