Оскарження повідомлення про підозру у слідчого судді. Формальний підхід.

АВТОР:ПАРТНЕР АО “BARRISTERS” ПОНОМАРЕНКО ДЕНИС

З прийняттям та вступом в силу змін до КПК України згідно з Законом України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” від 03.10.2017 року № 2147 – VIII,  а саме до положень ст. 303 КПК України у нас з’явилась можливість оскаржувати повідомлення про підозру.

З моменту вступу вказаного закону в силу і безпосередньо змін до п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України (16.03.2018 року) ми отримали судову практику, згідно якої в “старих” справах, в ЄРДР, які були внесені до 16.03.2018 року повідомлення про підозру оскаржити не можливо, в силу вимог § 2 п. 4 Прикінцевих положень вказаного Закону від 03.10.2017 року № 2147 – VIII. Разом з тим було написано і опубліковано багато різних науково-практичних статей, які зводяться до того, що відповідно до  ст. 5 КПК України така судова практика є невірною і положення § 2 п. 4 Прикінцевих положень вказаного Закону від 03.10.2017 року № 2147 – VIII застосовуватись не повинні, тобто в більшості у вказаних статтях йдеться про дію процесуального закону в часі (Левковець А.Ю. Щодо оскарження підозри за КПК України [Електронний ресурс] / Резонанс – о коррупции, взятках, судьях, власти: http://resonance.ua/oskarzhennya-pidozri-u-provadzhennyakh-ro/; Жовтан Ю.В. Судьи отказывают в открытии производств по жалобам о необоснованности подозрения [Електронний ресурс] / Юридична практика. http://pravo.ua/news.php?id=0654232 зауважено, що вказані позицію автор також розділяє).

Однак, в даній статті пропоную проаналізувати питання не про дію закону в часі, а те, як саме повинен застосовуватись § 2 п. 4 Прикінцевих положень вказаного Закону від 03.10.2017 року № 2147 – VIII, виходячи виключно з суті формального розуміння вказаних норм.

Читаємо дослівно § 2 п. 4 Прикінцевих положень вказаного Закону від 03.10.2017 року № 2147 – VIII: “Підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін”.

Що таке відомості про кримінальне правопорушення, внесені в ЄРДР?

Спробуємо відповісти на це питання шляхом аналізу норм діючого кримінального процесуального законодавства України, так як безпосереднього визначення такого поняття не існує.

Згідно ч 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про:

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Згідно п. 1 параграфу 1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудового розслідування, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139 (далі- Положення), реєстр – створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 2 цього розділу, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

Згідно п. 1 параграфу 2 Положення 1. до Реєстру вносяться відомості про:

час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (частина п’ята статті 36, частина сьома статті 214, статті 216218 КПК України);

прізвище, ім’я, по батькові керівника прокуратури, органу досудового розслідування, слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво;

дату затримання особи;

обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (статті 176–178200202492493508 КПК України);

час та дату повідомлення про підозру, зміну повідомлення про підозру, особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (частина четверта статті 278, стаття 279 КПК України);

час та дату складання повідомлення про підозру, особу, стосовно якої складено повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність у разі неможливості повідомлення такій особі про підозру з об’єктивних причин (стаття 277 КПК України);

юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру (частина восьма статті 214 КПК України);

дату та підставу здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування (частина шоста статті 297-4 КПК України);

зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282 КПК України);

оголошення розшуку підозрюваного (стаття 281 КПК України);

об’єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань (стаття 217 КПК України);

продовження строків тримання під вартою та досудового розслідування (статті 197199219294 КПК України);

встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна;

закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 КПК України);

інші відомості, передбачені первинними обліковими документами.

Таким чином, можемо прийти до висновку, що відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР – це інформація про факти і обставини у кримінальному провадженні внесення яких передбачено КПК України та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудового розслідування, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139.

Припустимо, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесенні слідчим до ЄРДР 01.01.2017 року в порядку ст. 214 КПК України, а повідомлення про підозру було вручено по цьому кримінальному провадженню 17.03.2018 року, або повідомлення про підозру було вручено 01.01.2018 року, а 17.04.2018 року було вручено повідомлення про зміну раніше врученого повідомлення про підозру. Виникає питання – такі повідомлення про підозру підлягають оскарженню в порядку п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України з урахуванням п. 4 § 2 вказаних прикінцевих положень?

На наш погляд так і ось чому.

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 4 ст. 278 КПК України) – це стосується і зміни повідомлення про підозри (ч. 1 ст. 279 КПК України).

Інформація і про повідомлення про підозру, і зміни повідомлення про підозру є відомостями про кримінальне правопорушеннями внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань, а тому, якщо зазначені відомості були внесені до ЄРДР після 15.03.2018 року, незалежно від того, існувало ЄРДР до 16.03.2018 року або ні, такі повідомлення про підозру та зміни повідомлення про підозру можуть бути оскарженні відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України слідчому судді і це відповідатиме вимогам § 2 п. 4 Прикінцевих положень вказаного Закону від 03.10.2017 року № 2147 – VIII, так як в п. 4 Прикінцевих положень йдеться не про відомості про початок досудового розслідування, або перші, початкові відомості внесенні в ЄРДР, а про відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після ведення в дію цих змін.

Таким чином, головним для застосування п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України є не дата, коли було розпочато досудове розслідування, а дата внесення відомостей про повідомлення про підозру або зміни повідомлення про підозру – тобто саме те, що ви вирішили оскаржити у слідчого судді.

Джерело