Питання сплати судового збору за оскарження рішень судів щодо дій органів ДВС.

Наталія Богацька,

голова Одеського апеляційного господарського суду

Огляд судової практики з питань сплати судового збору за оскарження судових рішень, ухвалених за результатами розгляду скарг на дії органів ДВС.

Правові засади справляння судового збору регулюються спеціальним законодавством, в свою чергу процесуальне законодавство закріплює особливості судових витрат по справі, які складаються з судового збору, та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Останнім часом дискусійним серед правничої спільноти було питання сплати судового збору за оскарження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців.

Зокрема набули поширення у судовій практиці випадки подання апеляційних скарг на ухвали суду першої інстанції, прийняті за результатами розгляду скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів ДВС щодо виконання судових рішень без сплати судового збору.

Такі дії учасників справ зумовлені наявністю правової позиції Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду з окресленого питання.

Так, у справах №565/256/15-ц (постанова від 18.01.2018) та №589/6044/2013 (постанова від 14.02.2018) Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що не підлягає сплаті судовий збір за подання апеляційної скарги у справах за скаргами на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС.

Відповідний висновок мотивовано тим, що ні розділом VII ЦПК України, ні ч.1 ст.3 Закону України «Про судовий збір» не передбачено необхідність сплати судового збору за подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, а тому судовий збір за подання такої скарги не сплачується. При цьому суд послався на те, що провадження стосовно виконання судових рішень є завершальною й невід’ємною частиною (стадією) судового провадження в конкретній справі, в якій провадження за скаргою не відкривається, а за подання позовної заяви вже сплачено відповідний судовий збір.

Поряд з цим мала місце і протилежна правова позиція.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, розглядаючи відповідне питання у справі №915/955/15, зазначив, що п.п.7 п.2 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» визначено ставку судового збору з апеляційної і касаційної скарг на ухвалу господарського суду, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Таким чином, зазначене положення стосується подання апеляційних і касаційних скарг на будь-які ухвали господарського суду, які підлягають оскарженню, незалежно від того, чи передбачено Законом справляння судового збору за подання тих заяв, за результатами розгляду яких виносяться відповідні ухвали.

Касаційний господарський суд у складі ВС дійшов висновку про необхідність відступити від висновку щодо застосування статей 3, 4 Закону України «Про судовий збір» у подібних правовідносинах, викладеному у постанові Касаційного цивільного суду у складі ВС від 18.01.2018 у справі №565/256/15-ц, а тому, керуючись ч.3 ст.302 ГПК України, своєю ухвалою від 15.03.2018 передав справу №915/955/15 на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Наразі, є остаточна правова позиція Великої Палати Верховного Суду щодо сплати судового збору при оскарженні ухвал, прийнятих судом за результатами розгляду скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів ДВС щодо виконання судових рішень.

Так, у постанові від 29.05.2018 у справі №915/955/15 Велика Палата Верховного Суду зазначила, що за подання апеляційних та касаційних скарг на ухвали, винесені за результатами розгляду скарг щодо оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів ДВС, сплачується судовий збір.

Дана правова позиція Великої Палати Верховного Суду обґрунтована тим, що підпунктом 7 пункту 2 частини другої статті 4 Закону №3674-VI (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) визначено ставку судового збору з апеляційної і касаційної скарг на ухвалу господарського суду у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зазначене положення стосується подання апеляційних і касаційних скарг на всі без винятку ухвали господарського суду, які підлягають оскарженню, незалежно від того, чи передбачено Законом № 3674-VI справляння судового збору за подання тих заяв, за результатами розгляду яких виносяться відповідні ухвали.

Таким чином, при апеляційному та касаційному оскарженні судових рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів ДВС, має бути сплачений судовий збір у розмірі, визначеному Законом України «Про судовий збір», при цьому несплата судового збору має наслідком залишення апеляційної або касаційної скарги без руху.