Принциповість у відстоюванні прав адвокатів

Завдяки принциповостi, послiдовностi та наполегливостi представника Ради адвокатів Київської області Лiшневського Iллi Георгiйовича, окрiм створення можливостi для вiдновлення прав адвоката Юрія Білоуса на адвокатський запит та забезнечення консульського захисту його підзахисного Олега Чабана з боку Мiнiстерства закордонних справ України, весь час пiсля  звернення адвоката до Ради адвокатiв Київської області, останній був впевненим, що орган адвокатського самоврядування буде вiдстоювати права адвоката, незважаючи ні на високий посадовий статус чиновника МЗС України, нi на будь-якi iншi зовнiшнi та iншi можливi фактори.