Резолюцію З’їзду адвокатів щодо проекту 9055 довели до нардепів.

НААУ направила Голові Верховної Ради Андрію Парубію та кожному народному депутату Резолюцію З’їзду адвокатів України 2019 року щодо неприпустимості прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055. Документ був ухвалений вищим органом адвокатського самоврядування 15 лютого.

У резолюції адвокатура закликала парламент  не підтримувати проект закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (реєстраційний номер 9055) та повернути документ на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи.

«Поданий до парламенту законопроект № 9055 може призвести до помилкових або очевидно шкідливих правових експериментів, створити хаос у правовому регулюванні адвокатської діяльності, знівелювати уже адаптовані в національне законодавство європейські стандарти. Зокрема, проект закону № 9055 містить загрози знищення інституційної гарантії незалежності адвокатури — адвокатського самоврядування та саморегулювання професії», – ідеться у резолюції.

Позиція З’їзду адвокатів України полягає в тому, що за своїм змістом будь-які зміни до законодавства мають гарантувати подальше наближення адвокатури до європейських стандартів. Пріоритетом у цьому процесі має бути посилення захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. З’їзд адвокатів України вважає, що прийняття законопроекту № 9055 суперечитиме загальній логіці європейського курсу України, численним міжнародним документам та власне — Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій, затвердженої указом Президента № 276 від 20 травня 2015 року.

«Законопроект №9055 є таким, що унеможливить подальше  незалежне функціонування інституту адвокатури, зруйнує гарантії захисту всього обсягу конституційних прав громадян, у цілому створить системні ризики для розвитку України як правової демократичної держави. Прийняття законопроекту № 9055 за основу та в цілому унеможливить здійснення захисту прав, свобод та інтересів осіб адвокатурою, незалежною від політичної волі. Звертаємо увагу народних депутатів на те, що політична доля є часто змінною, а професійного захисту потребують всі громадяни України без виключення. Адвокати України цією резолюцією виступають черговий раз проти законопроекту “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” № 9055 у запропонованій редакції та наполягають на його поверненні на доопрацювання до суб’єкта законодавчої ініціативи», – ідеться у резолюції.

З’їзд адвокатів нагадує про те, що законопроект № 9055 отримав два негативні висновки: Головного науково-експертного управління Верховної Ради – про  доцільність повернення законопроекту суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання; та Комітету з питань запобігання та протидії корупції – про  невідповідність вимогам антикорупційного законодавства та доцільність доопрацювання законопроекту з метою усунення корупціогенних факторів.

Наприкінці січня 2019 року до Президента України направлено листа Спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів та адвокатів пан Дієго Гарсія-Саян  щодо змісту законопроекту №9055. У листі зазначено, що законопроект  включає низку положень, які  можуть поставити під загрозу вільне та незалежне здійснення юридичної професії і здатність Національної асоціації адвокатів України як єдиної професійної організації адвокатів захищати інтереси своїх членів і незалежність адвокатської професії в цілому. Спецдоповідач ООН рекомендує «переглянути законопроект «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» з метою забезпечення його відповідності існуючим міжнародним стандартам прав людини, що стосуються незалежності адвокатської професії».

Значним недоліком законопроекту № 9055 є численні корупційні ризики, на які вказано у висновку профільного комітету Верховної Ради. Законопроект №9055 переповнений суперечностями між різними статтями, термінологічною невизначеністю, оціночними судженнями, особливо в частині регулювання доступу до професії та дисциплінарної відповідальності адвокатів, розподілу адвокатських внесків в системі адвокатського самоврядування. Такі речі є неприпустимими, адже антикорупційний компонент має бути обов’язковим для кожного етапу судової реформи.

Законопроект передбачає 4-річний пільговий період для спрощеного доступу в адвокатуру для суддів та слідчих, яким дозволено отримувати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю лише на підставі тестування без проходження стажування.

Проект закону № 9055 містить численні зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які звужують гарантії адвокатської діяльності. Зокрема, пропонується включити до КПК України ст. 221 про зловживання стороною захисту процесуальними правами. До категорії зловживання суд може віднести і подання скарги на певне судове рішення, і подання клопотання (заяви) для вирішення окремого важливого для захисту питання, і заявлення відводу судді тощо.

У викладеній редакції ст. 221 КПК законопроекту № 9055 прямо суперечить положенням Конституції України, профільним Рішенням Конституційного Суду України та численним рішенням Європейського Суду з прав людини.

Законопроект № 9055 пропонує зміни до ст. 53 КПК України, відповідно до яких слідчий (прокурор, суд) навіть за наявності в справі офіційного захисника підозрюваного (обвинуваченого) за договором, отримує право на власний розсуд залучити безоплатного захисника й провести за його участі усі потрібні стороні обвинувачення процесуальні дії.

Проект закону №9055 пропонує спростити процедуру повідомлення про підозру особі зі статусом спеціального суб’єкта, що відкриває можливості для посилення кримінального переслідування адвокатів за їхню правову позицію. Наразі така практика підтверджується офіційною статистикою порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. При цьому, запропонована редакція ст. 481 КПК передбачає, що не лише адвокатам, але всім визначеним у ч. 1 ст. 481 КПК спеціальним суб’єктам підозра може бути вручена слідчим, прокурором за дорученням керівника Генеральної або обласної прокуратури. Тобто, статус спецсуб’єкта взагалі позбавлено будь-якого сенсу.

Нагадаємо, 6 вересня 2018 року до Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055. Законопроект визначений Президентом України як невідкладний.

З вересня 2018 року вищі та регіональні органи адвокатського самоврядування, конференції адвокатів регіонів неодноразово зверталися до Верховної Ради України, керівників парламентських фракцій та комітетів, позафракційних народних депутатів з приводу неприпустимості здійснення реформи адвокатури на основі даного законопроекту.