Що адвокату не можна писати у Фейсбуку

Правила адвокатської етики доповнили розділом, що врегульовує поведінку в соцмережах та на інтернет-форумах. Днями було опубліковано оновлену редакцію документа. Відповідно до нових вимог у соцмережах можна розміщувати інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури в цілому. Під час розміщення контенту треба враховувати можливі наслідки для подальшої діяльності адвоката. При цьому в разі провадження адвокатської діяльності шляхом надання правової допомоги, професійних порад та юридичних консультацій в Інтернеті особливу увагу треба приділяти забезпеченню конфіденційності. Під час спілкування в мережі необхідно враховувати контекст дискусії, потенційну аудиторію й, відповідно, забезпечувати чіткість та однозначність коментарів. У разі спілкування з колегами, суддями, процесуальними опонентами тощо адвокат повинен виключити можливість виникнення конфлікту інтересів.

Адвокати в соцмережах мають бути чесними, стриманими і коректними. Адже порушення цих вимог може позначитися на їхній репутації та підірвати авторитет адвокатури в цілому. Під час коментування конкретної справи треба пам’ятати, що це не повинно порушувати законодавство.

Не можна постити коментарі, яким «притаманний правовий нігілізм, будь-який вид агресії, ворожнечі й нетерпимості». Будь-які заяви, коментарі адвоката в соціальних мережах, в тому числі під час обговорення та роз’яснення правових норм, особливостей судочинства, дій його учасників, повинні бути відповідальними, достовірними і не вводити в оману.

Забороняється дискримінація в Інтернеті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. А також статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Адвокат має без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя опонентів, які відрізняються від його власних.

Також треба обережно ставитися до підписання спільних листів і звернень, до участі в інших колективних акціях. Не варто робити заяв у соцмережах, інтернет-форумах тощо від імені адвокатської спільноти й видавати свою думку за спільну.

Професія адвоката вимагає від її представників високої моралі, професійності та толерантності й водночас — певної публічності. Разом з тим цей вид діяльності супроводжується великим психологічним навантаженням, що може породжувати бажання емоційно висловлюватися в Інтернеті. Ймовірно, правила допоможуть побачити рамки, за які не потрібно виходити навіть у стані «афекту».