Визнання неконституційними вимоги частини шостої статті 216 КПК України.

24.04.2018 Конституційний Суд України визнав таким, що суперечать вимогам ст. 27, 28 Основного Закону положення частини 6 ст. 216 КПК України. Зокрема, згідно позиції Конституційного Суду України, слідчі кримінально-виконавчої служби не мають права розслідувати кримінальні правопорушення вчинені на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України.

Однією із підстав Конституційний суд України зазначив неприпустимість ієрархічної або інституційної залежності між органом досудового розслідування та службовою особою (органом), яка його вчинила (п. 2.1. Рішення Конституційного Суду України від 24.04.2018 у справі № 1-22/2018 (726/17).

Водночас, аналогічний норми , які суперечать Конституції України закріплені і в інших частинах ст. 216 КПК України.

Як приклад, ч. 5 тієї ж норми викладена наступним чином: «У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених статтями 354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу».

Отже, своїм рішенням у справі № 1-22/2018 (726/17) Конституційний Суд України створив підґрунтя для визнання такими, що суперечать Основному Закону інших норм законодавства, а багатьом науковцям в галузі кримінального процесу України підстави, для проведення відповідних досліджень та надання висновків, чи порушується закріплені Конституцією України права громадян при розслідуванні кримінальних правопорушень, тим же органом, службові особи якого, його вчинили.