ВС: Адвокат має право самостійно посвідчувати копії довіреності.

Адвокат має професійне право посвідчувати копії документів у справах, зокрема і копії довіреності. Такий висновок зробив ВС в постанові №809/1092/18, текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

17 січня 2019 року                              м.Київ                              №809/1092/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого — КРАВЧУКА В.М.,
суддів: АНЦУПОВОЇ Т.О., СТАРОДУБА О.П.,

розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 30.07.2018 та 7.08.2018 у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до відділу державної реєстрації Виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: фізична особа — підприємець Особа 1, ТОВ «Український промисловий банк», про зобов’язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

1. ПАТ «Дельта Банк» звернулося до суду з позовом до відділу державної реєстрації Виконавчого комітету Яремчанської міськради, треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ФОП Особа 1, ТОВ «Український промисловий банк», про зобов’язання вчинити дії.

2. Ухвалою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 26.06.2018 позовну заяву повернуто без розгляду у зв’язку з неусуненням позивачем її недоліків.

3. Адвокат Особа 2 як представник позивача звернувся з апеляційною скаргою до ЛААС, в якій просить зазначену ухвалу суду скасувати та передати справу на розгляд до суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

4. Ухвалою від 30.07.2018 ЛААС повернув його апеляційну скаргу у зв’язку з тим, що для підтвердження повноважень адвоката на представництво у справі скаржник подав не встановлені процесуальним законом документи, а їхні копії, посвідчені самим адвокатом. Тобто подано документи, які не можна визнати такими, що засвідчують повноваження адвоката як представника.

5. Адвокат Особи 2 повторно звернувся з апеляційною скаргою.

6. Ухвалою від 7.08.2018 ЛААС її повернув, посилаючись на ч.4 ст.298 Кодексу адміністративного судочинства і мотивуючи тим, що додана до апеляційної скарги копія довіреності, яка не засвідчена належним чином, не може вважатися належним документом, який підтверджує повноваження особи підписувати апеляційну скаргу. При цьому суд послався на правові позиції ВС щодо застосування ст.59 КАС, висловлені у справах №№826/26890/15, 826/13806/17, 2а-34/11/1370.

7. Позивач подав касаційні скарги (від 15.08.2018 та від 22.08.2018) на вказані ухвали з проханням їх скасувати та передати справу на розгляд суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, а розгляд скарг здійснити за його участю.

8. Касаційні скарги обґрунтовано неправильним застосуванням ст.59 КАС. Право адвоката посвідчувати копії документів у справах, які він веде, передбачене у п.9 ч.1 ст.20 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Жодна норма чинного законодавства не визначає способу та порядку посвідчення адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/чи копії ордера, копії довіреності. Окрім того, суд не застосував ч.5 ст.94 КАС, в якій зазначено, що учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який перебуває у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Також суд апеляційної інстанції безпідставно не врахував, що довіреністю представнику надано право розписуватись на документах від імені банку та завіряти копії документів на їх відповідність оригіналу. Лише представники фізичних осіб зобов’язані надати до матеріалів справи нотаріально посвідчену довіреність. Вважає, що він правильно засвідчив копію свого свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та копію довіреності від банку на представництво його інтересів. Судом також помилково застосовано до адвоката дію національного стандарту «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003. Стосовно посилання суду на відсутність інформації про обмеження у повноваженнях представник позивача звернув увагу, що таку зазначено у долученій копії довіреності банку. Також обмеження зазначені у договорі про надання правової допомоги від 3.05.2018.

9. Ухвалою від 27.08.2018 ВС відкрив касаційне провадження щодо ухвал від 30.07.2018 та 5.09.2018.

10. Ухвалою від 16.01.2019 Суд об’єднав ці провадження для спільного розгляду.

11. Оцінивши доводи касаційних скарг, Суд дійшов таких висновків.

12. Відповідно до ч.2 ст.298 КАС до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст.296 цього кодексу, застосовуються положення ст.169 цього кодексу.

13. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції згідно з п.1 ч.4 зазначеної статті КАС, якщо апеляційна скарга подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

14. Для застосування п.1 ч.4 ст.298 КАС суди апеляційної інстанції мають з’ясувати на підставі доданих до апеляційної скарги матеріалів наявність у особи, що її підписала, адміністративної процесуальної дієздатності, повноваження її підписувати.

15. Ключовим правовим питанням, яке, на думку представника позивача, вирішено неправильно, є можливість посвідчення копії довіреності адвокатом, на ім’я якого таку довіреність видано.

16. У ст.59 КАС визначено вимоги до документів, що підтверджують повноваження представників. Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені, зокрема, довіреністю юридичної особи (п.1 ч.1).

17. Відповідно до ч.4 цієї статті повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

18. Цією самою статтею визначено, що відповідність копії документа, що підтверджує повноваження представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді. Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

19. Представник позивача є адвокатом (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ІФ №*) і на нього поширюється дія закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 №5076-VI.

20. Відповідно до ч.9 ч.1 ст.20 цього закону під час провадження адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.

21. Оскільки представник позивача Особа 2 веде судову справу від імені ПАТ «Дельта Банк», він як адвокат має професійне право посвідчувати копії документів у справах, зокрема і копії довіреності.

22. Законом не передбачено іншого обов’язкового способу посвідчення копій документів, виданих юридичною особою (якою є ПАТ «Дельта Банк»).

23. Окрім того, Суд звертає увагу, що відповідно до абз.2 ч.5 ст.94 КАС учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який перебуває у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Інших вимог до копій письмового документа процесуальний закон не містить.

24. Суд апеляційної інстанції в оскаржуваних ухвалах необґрунтовано не врахував, що згідно зі ст.296 «Форма та зміст апеляційної скарги» КАС подання оригіналів документів на підтвердження повноважень у особи, яка підписала апеляційну скаргу, не передбачено та окремих спеціальних вимог для засвідчення копій не встановлено.

25. Отже, мотиви оскаржуваних ухвал не відповідають нормам процесуального права (ст.59, 94 КАС) та нормам матеріального права (ст.20 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), що призвело до обмеження адвоката Особи 2 у реалізації професійних прав, а його довірителя (ПАТ «Дельта Банк») — права на доступ до суду.

26. У зв’язку з викладеним Суд вважає помилковим висновок суду апеляційної інстанції про наявність підстав для повернення апеляційної скарги з посиланням на відсутність доказів на підтвердження наявності у Особи 2 права підписувати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції у даній справі від імені позивача.

27. Аналогічного правового висновку ВС дійшов у справі №803/886/18 (постанова від 3.10.2018).

28. Правові висновки ВС щодо застосування ст.59 КАС, висловлені у справах №№826/26890/15, 826/13806/17, 2а-34/11/1370, на які послався суд, є нерелевантними, оскільки у жодній із цих справ представником не був адвокат і положення закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не застосовувалися.

29. З цих підстав Суд дійшов висновку, що касаційні скарги підлягають задоволенню.

30. Відповідно до ч.1 ст.353 КАС підставою для скасування ухвали судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

31. Водночас Суд врахував, що на час касаційного провадження діяльність Львівського апеляційного адміністративного суду припинена відповідно до указу Президента від 29.12.2017 №455/2017 та утворено Восьмий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Тернопільську області, з місцезнаходженням у м.Львові.

32. Тому справа для продовження розгляду підлягає передачі саме новоутвореному суду.

Керуючись стст.326, 343—349, 350—356 КАС, ВС

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги ПАТ «Дельта Банк» задовольнити повністю.

2. Ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 30.07.2018 та 7.08.2018 скасувати, а справу направити для продовження розгляду Восьмому апеляційному адміністративному суду.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.