ВС: Відмова у відкритті провадження може бути оскаржена.

Ухвала про повернення скарги або відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку. Такий висновок зробив ВС в постанові №565/1747/17, текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

15 лютого 2018 року                      м.Київ                                №565/1747/17

Верховний Суд у складі колегії суддів другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого — МАРЧУКА О.П.,
суддів: МОГИЛЬНОГО О.П., НАСТАВНОГО В.В.

розглянув у судовому засіданні касаційну скаргу Особи 1 на ухвалу Апеляційного суду Рівненської області від 10.10.2017.

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини

Ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 28.09.2017 відмовлено у відкритті провадження за скаргою Особи 1 на бездіяльність слідчого Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області.

Ухвалою судді Апеляційного суду Рівненської області від 10.10.2017 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за скаргою Особи 1 на ухвалу слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 28.09.2017.

Своє рішення апеляційний суд мотивував тим, що на підставі вимог ч.4 ст.399 КПК скарга подана на рішення слідчого судді, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Вимоги касаційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала

У касаційній скарзі Особа 1, посилаючись на істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу судді Апеляційного суду Рівненської області від 10.10.2017 і призначити новий розгляд провадження в суді апеляційної інстанції. Стверджує, що ухвала слідчого судді є предметом перегляду суду апеляційної інстанції, а тому останній всупереч положенням ст.309 КПК безпідставно відмовив у відкритті провадження за його скаргою.

Скаржник, не погодившись з ухвалою апеляційного суду, звернувся з касаційною скаргою, в якій порушує питання про її скасування і призначення нового апеляційного розгляду.

Позиції інших учасників судового провадження

Від учасників судового провадження заперечення на касаційну скаргу не подавались.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення Особи 1 на підтримання касаційної скарги, доводи прокурора, перевіривши матеріали провадження, обговоривши викладені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Мотиви Суду

Право особи на апеляційне оскарження спрямовано насамперед на реалізацію права на справедливий суд, гарантованого ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Забезпечення такого права є однією з важливих гарантій ухвалення правосудного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.24 КПК кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого, а також на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується його прав, свобод, законних інтересів, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим кодексом.

Як убачається з матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 28.09.2017 відмовлено у відкритті провадження за скаргою Особи 1 на бездіяльність слідчого Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області стосовно невирішення клопотання щодо надання копій постанов про призначення групи прокурорів, групи слідчих у кримінальному провадженні.

Суддя апеляційного суду, керуючись положеннями ст.309 КПК, якими передбачено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, дійшов висновку, що ухвала слідчого судді про відмову у відкритті провадження на бездіяльність слідчого, яка полягає у ненаданні копії постанов про призначення групи прокурорів, групи слідчих у кримінальному провадженні, до цього переліку не віднесена, а тому оскарженню не підлягає.

Однак з таким висновком судді апеляційного суду колегія суддів не погоджується з таких підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.309 КПК під час досудового розслідування також можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження в ній.

Також згідно з положенням п.6 ст.304 КПК ухвала про повернення скарги або відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку.

З огляду на зазначене рішення суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті провадження за скаргою Особи 1 на ухвалу слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 28.09.2017 суперечить вимогам кримінального процесуального закону.

Враховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржувана ухвала судді апеляційного суду підлягає скасуванню, матеріали провадження — призначенню на новий розгляд у суді апеляційної інстанції, під час якого належить з урахуванням усього зазначеного прийняти законне й обґрунтоване рішення.

Керуючись стст.433, 434, 436, 438, 441 КПК, Верховний Суд у складі колегії суддів ККС

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Особи 1 задовольнити.

Ухвалу судді Апеляційного суду Рівненської області від 10.10.2017 скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає.