Адвокати Київщини співпрацюватимуть з Всеукраїнським інноваційним рухом юристів (“ВІРЮ”).

4 квітня 2018 року був підписаний меморандум про партнерство та співпрацю між Всеукраїнським інноваційним рухом юристів та Радою адвокатів Київської області. Вперше про проект “ВІРЮ” адвокат Наталія Ковалко (на фото – праворуч, разом з головою Ради  Петром Бойком) розповіла ще під час нещодавньої Конференції адвокатів Київської області, а от тепер співпрацю зафіксовано й на офіційному рівні. Під час підписання меморандуму адвокатам розповіли про Маніфест руху, а також основні напрями діяльності.

В свою чергу в Раді адвокатів Київської області запевнили про всебічну підтримку проекту. Тож сторони домовились про те, що у рамках цього Меморандуму:

– спiльними дiями забезпечують незалежне та дiєве адвокатське самоврядування та вiдновлення довiри громадян до адвокатiв;

– сприяють розвитку спiвпрацi Сторiн з органами державної влади, iншими громадськими об’єднаннями, засобами масової iнформацiї та професiйними учасниками юридичного середовища;

– подають пропозицiї до органiв державної влади та мiсцевого самоврядування з питань, що стосуються предмета цього Меморандуму;

– надають взаємну пiдтримку, в межах повноважень, iнiцiативам Сторiн;

– здiйснюють спiльнi дiї щодо залучення представникiв державних органiв, засобiв масової iнформації, юристiв на кожному рiвнi держави з метою обговорення та надання пропозицiй з питань протидiї корупцiї у правовiй сферi;

– органiзовують і беруть участь у спiльних заходах (у т.ч. семiнарах, “круглих столах”, конференцiях тощо) з метою обговорення питань боротьби з корупцiєю у юриспруденцiї та забезпеченнi довiри суспiльства до юристiв, формування пропозицiй щодо змiн у законодавствi, роз’яснення актуальних питань серед суспiльства, а також iнших питань, що належать до предмета цього Меморандуму;

– здiйснюють спiльну iнформацiйно-просвiтницьку дiяльнiсть та проекти для досягнення мети, передбаченої цим Меморандумом;

– пропагують свою дiяльнiсть за допомогою засобiв масової iнформацiї, в тому числi шляхом органiзацiї та проведения спецiалiзованих телевiзiйних та радiопрограм, створення i поширення кiно -, вiдео -, аудiо та полiграфiчної продукцiї;

– спiльно здiйснюють контроль за додержанням законодавства щодо конфлiкту iнтересiв у дiяльностi адвокатiв;

– спiвпрацюють з мiжнародними органiзацiями у сферi боротьби з корупцiєю у дiяльностi адвокатiв.

скачати файли: