РАУ створила Робочу групу з питань роз’яснення чинного законодавства щодо заборони ототожнення адвоката з клієнтом

Рада адвокатів України створила Робочу групу з питань роз’яснення положення статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо заборони ототожнення адвоката з клієнтом, а також звернеться до Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), Генеральної Асамблеї ООН з проханням вжити заходи реагування щодо недопущення ототожнення адвокатів з клієнтами та втручання в професійні права адвокатів в Україні.

Таке рішення прийняла РАУ на своєму засіданні 5 серпня.

До складу Робочої групи увійшли Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, Секретар НААУ, РАУ Ігор Колесников, член РАУ від Хмельницької області Оксана Каденко, член РАУ від Рівненської області Ганна Лазарчук, член РАУ від Сумської області Роман Афанасієв, Голова Комітету з питань БПД НААУ Олександр Дроздов та Голов Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Ганна Боряк.

Приводом для створення Робочої групи стало звернення адвоката Кравця Р.Ю., в якому йдеться про те, що йому вручено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статями 255 та 351-2 Кримінального кодексу України, де зазначено, що адвокат діяв як пособник при вчиненні злочинною організацією злочину та «схиляв» клієнта до обрання саме такої стратегії та тактики захисту. При цьому, способом для досягнення адвокатом Кравцем Р.Ю. «злочинної мети» є, на думку слідства, звернення iз позовами та клопотаннями до суду в iнтеpecax його клієнтів та до Вищої ради правосуддя з метою вплинути на виконання повноважень членів ВККС України.

Взявши до уваги правові висновки Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ з цього питання, Рада адвокатів України наголошує на неприпустимості ідентифікації адвоката, як учасника злочинного угруповання, разом із своїм клієнтом та перетворення таких ототожнень на усталену тенденцію у діяльності суддів, правоохоронців.

Керуючись нормами Конституції України та чинним законодавством, РАУ підкреслює, що права адвокатів захищені системою державних гарантій, серед яких у тому числі заборона ототожнення адвоката з клієнтом (стаття 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Зазначена гарантія адвокатської діяльності спрямована на забезпечення саме клієнтів адвокатів ефективною правовою (правничою) допомогою та є гарантованим державою запобіжником від будь-якого стороннього впливу.

Заборона на ототожнення адвокатів з клієнтами є міжнародним стандартом гарантій адвокатської діяльності та встановлена «Основними положеннями про роль адвокатів», що прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року.

Державам слід уживати всіх необхідних заходів для забезпечення поваги до професії адвоката, її захисту та сприяння її свободі без дискримінації та без неналежного втручання влади чи широкого загалу, зокрема, в світлі відповідних положень Європейської конвенції про права людини. Адвокати не повинні потерпати або опинятися під загрозою санкцій чи тиску, якщо вони діють у відповідності зі своїми професійними стандартами (Принцип І Рекомендації № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності адвокатів, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 25 жовтня 2000 року).

У роз’ясненні, затвердженому РАУ, уточнюється, що відповідно до Основних принципів ООН про роль юристів, адвокати «не можуть ототожнюватися зі своїми клієнтами або інтересами своїх клієнтів в результаті виконання ними своїх функцій» (принцип 18). Ця гарантія, яка лежить в основі принципу незалежності юристів, націлена на те, щоб надати юристам можливість виконувати свої професійні обов’язки вільно, незалежно і не побоюючись застосування каральних заходів. У той же час, це положення непрямим чином сприяє забезпеченню ефективної реалізації права на захист. Ототожнення адвоката з клієнтом може перешкодити доступу до адвоката осіб, звинувачених в особливо жорстоких злочинах або обмежити такий доступ.

Ігнорування заборони ототожнювати адвокатів з клієнтами дискредитують Україну як демократичну правову державу, де кожен має право на захист, а адвокатурі гарантовано незалежність від будь-якого тиску і втручання, зазначила Рада адвокатів України.

Рішення РАУ № 49 Про недопущення ототожнення адвокатів з клієнтами та втручання в професійні права адвокатів опубліковано на сайті НААУ