Як оформити дозвіл для стажиста адвоката?

Рада адвокатів України пояснила питання оформлення та зовнішнього вигляду дозволу керівника стажування на вчинення стажистом певних дій. Зокрема, це стосується присутності під час проведення процесуальних дій на досудовому розслідуванні, в судовому засіданні та відвідування місць позбавлення волі.

Відповідне роз’яснення затверджено рішенням РАУ від 10 червня 2016 р. №128.

Згідно з програмою проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю стажист спільно з керівником або за його дозволом з іншими адвокатами (за їх згоди) може бути присутній під час проведення процесуальних дій на досудовому розслідуванні і в судових засіданнях по різних категоріях справ, може відвідувати місця позбавлення волі.

Також програмою визначено, що за завданням керівника стажист може самостійно, або спільно з керівником чи за його дозволом з іншими адвокатами вивчати справи, які перебувають у провадженні керівника стажування, оформляти проекти процесуальних документів і т.д. А так як саме на керівника стажування покладено обов’язок з організації стажування, то стажист повинен отримати дозвіл від свого керівника стажування у випадку виконання стажистом окремих завдань стажування з іншими адвокатами.

Виходячи з характеру такого дозволу на виконання окремих завдань стажування з іншими адвокатами, його оформлення здійснюється в довільній письмовій формі (як письмове звернення стажиста до свого керівника з попереднім письмовим погодженням з іншим адвокатом щодо майбутнього виду, характеру, терміну, місця виконання тощо певних завдань стажування.

Такий дозвіл може бути загальний або на конкретні завдання.